Nawigacja

Wspólnie segregujemy

Recykling jest ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii. Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać.

Posegregowane odpady przestają być śmieciem, a stają się wartościowym surowcem. Np. z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być też przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstają z niego także namioty, plecaki czy buty. Aby uratować jeno drzewo, wystarczy 59 kg makulatury – podkreśla Ministerstwo Środowiska.

1 lipca tego roku wchodzi w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obowiązujący na terenie całego kraju. Mamy wątpliwość, czy na pewno w Bytomiu, bo brak jest w mieście jakichkolwiek informacji.

Na czym polegają zmiany? Od tego czasu odpady komunalne będą podzielone na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

PAPIER (kolor niebieski),
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
SZKŁO (kolor zielony*)
BIO (kolor brązowy).
* Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to stosuje się:
szkło bezbarwne (kolor biały),
szkło kolorowe (kolor zielony).

W przypadku gdy pojemniki, mogą obniżać walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, można pokryć je tylko w części odpowiednim kolorem, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.

Gminy powinny zapewnić mieszkańcom, jak i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, możliwość selektywnej zbiórki odpadów zgodnie ze Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów. Pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów ich przetwarzania.