Nawigacja

Wakacje na Odrą w Muzeum Górnośląskim

Muzeum Górnośląskie dołączyło do inicjatywy „Rok Odry – Rzeki Pozytywnej Energii”, podkreślającej wyjątkowy charakter rzeki Odry i jej dorzecza. Odra od zarania dziejów była sprzymierzeńcem człowieka: tworzyła ważny szlak komunikacyjny, transportowy, stanowiła oś rozwoju gospodarczego, dostarczała pożywienia i stanowiła naturalną barierę obronną. To w jej dolinach ścierały się kultury słowiańskie i germańskie – niegdyś zwaśnione, dziś żyjące we wspólnocie. I choć jej znaczenie i funkcje przez wieki ulegały przeobrażeniom, odegrała ona w dziejach Polski i krajów ościennych niebagatelną rolę. Co ważne, odmienną z racji swojego geopolitycznego położenia niż Wisła. Co o niej wiemy dziś?

Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź w czasie wakacyjnego cyklu spotkań. W tym celu nie trzeba wybierać się w daleką podróż do najbliższego kanału łączącego Gliwice z rzeką, bo wystarczy odwiedzić Muzeum Górnośląskie. To tu na czas wakacji przestrzeń pod kolumnadą budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 zmieni się w rozlewisko rzeki Odry. A dzięki specjalnie przygotowanym zadaniom będzie można wziąć udział w rodzinnej zabawie w poznawanie walorów przyrodniczo-turystycznych i historycznych rzeki. Po skończonej zabawie można odpocząć w iście letnim otoczeniu na specjalnie przygotowanych leżakach. Spotkania mówiące o Odrze w wakacyjnym klimacie są również dla dorosłych. A w ich trakcie opowieści o turystyczno-rekreacyjnych funkcjach rzeki, zagadnienia przyrodnicze i ekologiczne, a także podkreślenie malowniczości krajobrazu, będącego natchnieniem dla artystów.

,,Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić” – te słowa Oscara Wilde’a doskonale oddają nieskończone możliwości artystycznych działań i niczym nieposkromionej wyobraźni twórczej. W całej lawinie wykorzystywanych przez artystów motywów jednym z najbardziej przesiąkniętych symboliką jest woda. W niej, jak w lustrze, odbijała się twarz Narcyza pędzla Michelangela Merisiego, tonęła piękna Ofelia na obrazie Johna Everetta Millaisa i tajemniczo lśniło światło księżyca w pracy Witolda Pruszkowskiego… Interesujących historii jest wiele. W końcu malarstwo to temat rzeka! Warto głębiej się w niej zanurzyć.

Niezwykły wykład, który odkryje tajemnice wody w malarskim kontekście. Inspirujące lipcowe popołudnie ze sztuką w Muzeum Górnośląskim w ramach projektu „Rok Odry – Rzeki Pozytywnej Energii” odbędzie się 11 lipca, a plan pozostałych nachodzących spotkań poniżej.

7 lipca, 12:30
Mozaika pod żaglami / warsztaty dla dzieci

11 lipca, 17:00
Malarstwo – temat rzeka / wykład

14 lipca, 12:30
Przygoda nad Odrą – malowanie piaskiem / warsztaty dla dzieci

21 lipca, 12:30
Wielka wyprawa wilka Alana / przyrodnicza gra terenowa

28 lipca, 12:30
Dzieci i ryby głos mają / warsztaty dla dzieci

2 sierpnia, godz. 17:00
Co z tą Odrą? / spotkanie z cyklu „Śląsk w kontekście”

4 sierpnia, 12:30
Od morza do chmur i z powrotem – plenery nad Odrą / warsztaty dla dzieci

7–9 sierpnia, 11:00
Viadrus Flavius – zapomniany bóg Odry / warsztaty filmowe dla dzieci

8 sierpnia, 17:00
Z biegiem Odry. Podróż od źródeł do ujścia / wykład

11 sierpnia, 12:30
Etnodizajn – błękitem malowane / warsztaty dla dzieci

18 sierpnia, 12:30
Przygoda nad Odrą – malowanie piaskiem / warsztaty dla dzieci

25 sierpnia, godz. 12:30
Po co nam komar? / warsztaty dla dzieci