Nawigacja

Umiłowali Bytom

Złote Gody. Niewiarygodne, lecz prawdziwe. Towarzystwo Miłośników Bytomia obchodzi swoje 50 urodziny. Powstało 2 kwietnia 1966 roku, choć, jak przyznał jego prezes prof. dr hab. Jan Drabina, działało już od 1959 roku.

Jego pierwszym prezesem był ówczesny poseł na Sejm RP Józef Kwietniewski, a członkami od początku byli również muzealnicy, pracownicy nauki, kultury, sztuki i przemysłu, wśród których warto wspomnieć m.in. dyrektora Muzeum Górnośląskiego, Józefa Ligęzę.

Mijały kolejne dekady w historii naszego kraju, zmieniały się ustroje, kolejni prezydenci, a miłośnicy Bytomia nadal realizują swoją misję. Rozwijają zainteresowanie mieszkańców historią Bytomia, działają na rzecz ochrony zabytków i utrwalania pamięci, na rzecz edukacji kulturalnej. Wśród podejmowanych działań nie można nie wymienić Powiatowego Konkursu Historii Bytomia, koncertów organowych, działalności wydawniczej czy promocji prac magisterskich poświęconych miastu. Włączają się również w działania kulturalne i społeczne, prowadzone w naszym mieście, aktywnie uczestnicząc w jego życiu.

Organizacja 50-lecia tak zasłużonego towarzystwa w ramach spotkań z ekspertem, w małej sali Biura Promocji Bytomia to jednak nieporozumienie. Szkoda, że obecny na uroczystości prezydent Bartyla nie zaproponował bardziej godnej uroczystości, stosowniejszego miejsca, odpowiedniego przebiegu. Ponadto wielu członków stowarzyszenia bez wątpienia zasługuje na dyplom, drobny upominek i uścisk dłoni prezydenta.