Nawigacja

To będzie rarytas

W listopadzie ukaże się wyjątkowa pozycja: Nowy Testament po śląsku. Autorem tłumaczenia jest Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa. Przekład został dokonany w oparciu o Biblię ks. Jakuba Wujka. Wydanie zostanie zrealizowanie metodą self publisching, a książka będzie dostępna tylko w Internecie.


W chwili obecnej trwa przygotowanie do druku. Przedsprzedaż rozpocznie się z początkiem września, a zakupione egzemplarze zostaną dostarczone na początku listopada.

Biblia, w całości lub niektóre z jej ksiąg, została już przetłumaczona na ponad 2500 języków. W Afryce, Azji, Indonezji wydawane są tłumaczenia na języki, którymi posługuje się zaledwie kilka tysięcy osób. W Europie również wydano wiele tłumaczeń fragmentów Pisma Świętego na gwary i lokalne dialekty. W Polsce wydano Nowy Testament m.in. po kaszubsku i góralsku. Patrząc na śląską tradycję, wielopokoleniowy dorobek kulturowy i przonie do naszy – Ślonzakow – godki, należało wypełnić obecną lukę, tak, aby ta najważniejsza Księga Świata zabrzmiała również po śląsku.

Tłumaczenie zostało dokonane zachowując ugruntowaną strukturę rozdziałów i wersów. Zastosowano styl tradycyjny, określany, jako „styl religijny” (nieco podniosły). Tłumaczenie jest zrealizowane w oparciu o Biblię ks. Jakuba Wujka. Najważniejszym założeniem jest zachowanie wierności przekładu z utrwalonego wielowiekową tradycją polskiego tłumaczenia. W pisowni nie zastosowano kodyfikacji, opierając się na pisowni fonetycznej, co często jest stosowane w realizacji tłumaczeń na gwary i dialekty mówione. Tłumaczenie oparte jest o podejście komunikacyjne, w którym dosłowność tłumaczenia nie jest bezwzględnie konieczna, ważniejsze jest przekazanie zrozumiałego i wiernego znaczeniowo komunikatu.

Ze względu na zróżnicowanie języka śląskiego, tekst jest napisany w jednej z jego odmian występującej m.in. w północnych dzielnicach Bytomia, w Radzionkowie, w Piekarach Śląskich. Jest to specyficzna odmiana, charakteryzująca się ”mazurzeniem”, jednak bardzo zbieżna z innymi odmianami śląskiego języka.

Inspiracją do przetłumaczenia części Pisma Świętego na język śląski jest pasja kolekcjonerska tłumacza Gabriela Tobora.. Od ponad 35 lat zbiera on biblie w obcych językach. Obecnie posiada ponad 200 egzemplarzy Pisma Świętego w 93 językach z całego świata. W jego kolekcji jest wiele tłumaczeń na gwary i dialekty. Jako Ślązak, od pokoleń związany ze Śląskiem, nie mógł pogodzić się z faktem, że dotychczas, poza niewielkimi fragmentami, nie ukazało się żadne tłumaczenie po śląsku. Pierwsza część, Ewangelia według św. Łukasza, została przetłumaczona dla siebie, do „szuflady”. Potem nastąpiła decyzja o przetłumaczeniu całego Nowego Testamentu i przygotowaniu wydania, tak, aby Ślązacy w swojej biblioteczce mogli mieć egzemplarz najważniejszej Księgi Świata w brzmieniu swojej godki.

2% ze sprzedaży zostanie przeznaczone na dom księży emerytów w Katowicach. Dom spełnia standardy domu całodobowej opieki dla osób starszych. Wspiera pomocą księży emerytów z terenu archidiecezji katowickiej organizując spotkania okolicznościowe, dni skupienia i turnusy rehabilitacyjne.
Na stronie bibliaposlasku.pl można zapisać się do newslettera i być na bieżąco informowanym o postępach prac związanych z wydaniem i możliwością zakupu.