Nawigacja

Teatr Makuli

Scena prezentująca spektakle w gwarze śląskiej rozpoczęła działalność w Bytomiu. Teatr Górnośląski ma już w repertuarze kilka cieszących się powodzeniem przedstawień, planuje premiery, ma też zapraszać twórców do współpracy.

Chcemy promować śląskość, śląskich twórców i wykonawców. Śląska godka jest prosta, ale nie prostacka, jak niektórzy sądzą. Można się przy niej świetnie bawić. Ale niekoniecznie każdy spektakl musi być w gwarze – powiedział twórca Teatru Górnośląskiego, satyryk, artysta estradowy i producent Marian Makula.
Teksty w gwarze zaczął pisać w latach 80. dla kabaretu Rak. Później przetłumaczył na śląski „Zemstę”, którą gra z zespołem od 1997 r. Tak powstał musical „Pomsta”. Muzykę napisała Katarzyna Gaertner. Fabuła spektaklu opowiada o wzajemnych waśniach autochtonów, czyli hanysów, i przybyszów z Kongresówki – goroli. Spektakl cieszył się olbrzymim powodzeniem. Świetne przyjęcie miała też śląska adaptacja „Ożenku” Mikołaja Gogola, na którego kanwie powstały „Zolyty”.
Obok jego spektakli Teatr Górnośląski planuje wystawiać sztuki innych teatrów, np. kultowego „Cholonka” Teatru Korez czy „Piątą stronę świata” Teatru Śląskiego. W planach jest także współpraca teatru z lokalnymi instytucjami. Jak zapowiada Makula, scena będzie też otwarta na inicjatywy młodych twórców poszukujących i odkrywających swoją śląską tożsamość.W pierwszym roku działalności bytomski teatr ma grać przynajmniej raz w miesiącu. Obok własnych produkcji będzie wystawiał spektakle innych teatrów, m.in. „Cholonka” teatru Korez czy „Piątą stronę świata” Teatru Śląskiego. W planach jest również współpraca z lokalnymi instytucjami oraz spektakle plenerowe. Nad jakością prezentowanych w Teatrze Górnośląskim spektakli czuwać będzie Stowarzyszenie Wykonawców Animatorów i Twórców Górnego Śląska SWAT.
Według Mariana Makuli nie jest to teatr prywatny, ale obywatelski. Dlatego liczy on na współpracę z samorządami górnośląskich gmin, które kupując tytuły, pozwolą mu na finansowanie działalności.
Teatr Górnośląski znalazł swoją siedzibę w dawnym domu kultury Huty Zygmunt w Bytomiu-Łagiewnikach, na piętrze remontowanej właśnie restauracji Belford przy ulicy Cyryla i Metodego 10. Dawniej znajdował się tu dom kultury Huty Zygmunt.