tomasz jaskóła

Gorące lato

Takie jest w tym roku w naszym mieście. Seria niewyjaśnionych mieszkańcom zmian personalnych na wysokich stanowiskach, zamieszanie wokół losów wniosku o dotację z UE na usuwanie azbestu z budynków przy ul. Olimpijskiej, umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w wyniku której Bytom podwaja swoje zadłużenie, żeby mieć stadion, zwany „kompleksem Bartyli” w końcu sytuacja miejskich spółek: PEC i BPK.

Czytaj dalej…

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o…

Nie cichnie wokół zamiarów prezydenta Bartyli względem sprzedaży bądź wydzierżawienia udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, dostarczającego ciepło do bytomskich mieszkań.

Zamiary swoje prezydent Bartyla ogłosił między innymi w ogłoszeniu mówiąc: proces wyboru inwestora strategicznego dla PEC Sp. z o.o. ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz budowę nowoczesnego, efektywnego i przyjaznego środowisku systemu ciepłowniczego w Bytomiu i Radzionkowie.

Czytaj dalej…