szkic

Nauka polowania z sokołem

Warszawa, Petersburg, Paryż, Monachium… W wielu zakątkach Europy przez lata kształtowała się twórczość jednego z najwybitniejszych polskich artystów – Juliusza Kossaka.

Ten mistrz akwareli, rysownik i ilustrator na stałe zapisał się w historii malarstwa polskiego jako romantyk z pasją oddający się batalistyczno-rodzajowym tematom. Fascynował go świat polskiego dworu, obrazował obyczaje ziemiaństwa, a także temperament mieszkańców Kozaczyzny. Każdą podróż Juliusz Kossak pieczętował teką wspaniałych ilustracji, będących efektem wnikliwych obserwacji otaczającego go świata.

Czytaj dalej…