środki unijne

Termomodernizacja z unijnym dofinansowaniem

Prawie 8 milionów złotych dofinansowania do termomodernizacji otrzymał Bytom ze środków unijnych. Ocieplonych zostanie 8 obiektów. Inwestycje zostaną przeprowadzone w Wydziale Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Piekarskiej, w Zespole Szkół Specjalnych nr 3, w szkołach podstawowych nr 4 i 5, w Zespołach Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Mechaniczno-Elektronicznych oraz Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Termomodernizacja zostanie też przeprowadzona w siedzibie Prokuratury Rejonowej przy ulicy Sądowej.

Już witał się z gąską…

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu ogłosił przetarg na budowę BeCeTki – Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe. Budowa 6,6 km drogi ma się rozpocząć w listopadzie. Ale czy się istotnie rozpocznie? Świeżo mamy w pamięci odłożenie przez radnych w czasie wydatkowania 800 000 zł z bieżącego na przyszły rok. Uzasadnili to brakiem ostatecznej decyzji środowiskowej powstałym wskutek odwołania Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego oraz opóźnieniem wydania tzw. odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Odwołanie było skutkiem niekompletnej i pobieżnej inwentaryzacji przyrodniczej przedstawionej przez inwestora w raporcie o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko – wyjaśnia Agnieszka Korbel z Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Teraz do tego doszła jeszcze

odmowa unijnego wsparcia budowy trasy.

Projekt nie znalazł się na liście inwestycji, którym przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Czytaj dalej…