ranking

Nie jest dobrze

Tegoroczne badanie „Europolis. Bezpieczne i otwarte miasta”, przeprowadzone przez Fundację Schumana może bytomian niepokoić. Jak wynika bowiem z danych zawartych w raporcie nasze miasto jest jednym z piętnastu najniebezpieczniejszych i najmniej otwartych w Polsce. Czytaj dalej…

Jesteśmy bardzo biedni

„Wspólnota” – pismo samorządu terytorialnego – opublikowała kolejny coroczny ranking bogactwa samorządów opracowany przez prof. Pawła Swianiewicza i Julitę Łukomską. Wskazuje on na znaczące zmniejszenie wydatków na inwestycje w samorządach w roku 2015 w stosunku do roku 2014 r. W zeszłym roku wzrosły za to dochody budżetowe – o około 2,5 proc. Jak te zmiany wpłynęły na poziom zamożności samorządów?

Czytaj dalej…