henryk mercik

Co stanie się z postindustrialną katedrą?

Z przykrością przyjąłem informację przekazaną przez spółkę Fortum: postanowiono sprzedać Elektrociepłownię Szombierki spółce powstałej zaledwie tydzień przed podpisaniem porozumienia i to w czasie, gdy zarząd województwa przeznaczył już fundusze na opracowanie analiz niezbędnych do ewentualnego przejęcia tego cennego obiektu – pisze Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Oto bowiem koncern Fortum poinformował o zawarciu 22 czerwca z władzami miasta oraz firmą z Gliwic trójstronnego porozumienia w sprawie sprzedaży obiektu. Na jego mocy wskazana przez władze miejskie spółka ma zostać nowym właścicielem obiektu. Strony umowy nie ujawniły kwoty, za jaką elektrociepłownia ma zostać przejęta.

Czytaj dalej…

Muzeum Górnośląskie takim pozostanie

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu nie zostanie połączone z Muzeum Śląskim w Katowicach. Uchwała intencyjna Sejmiku Woj. Śląskiego uchwalona 6 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia obu placówek została uchylona.

A to z kolei efekt stanowiska ministra kultury, który z końcem lutego poinformował marszałka woj. śląskiego, że nie przewiduje zgody na połączenie placówek.

Czytaj dalej…