damian bartyla

Czy to próba zastraszania opozycji?

Czy ostatnio podjęte wobec radnego opozycji działania prawne mają na celu zastraszenie krytyków obozu władzy? Czy nie jest to próba wyeliminowania konkurencji przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi? Takie pytania można zadać sobie po skierowaniu do sądu z oskarżenia prywatnego Damiana Bartyli sprawy o nazwanie go przez radnego Mariusza Wołosza „Pinokiem”. Warto wspomnieć że wcześniej Prezydent złożył zawiadomienie do bytomskiej prokuratury z artykułu 212 kodeksu karnego. Ta sprawę przekazała prokuraturze w Dąbrowie Górniczej, która odmówiła wszczęcia postępowania.

Czytaj dalej…

Kultura? fizyczna…

W poniedziałek odbyła się pierwsza część sesji budżetowej. Warto więc poświęcić kilka słów projektowi, który złożył prezydent Bartyla. Dzisiaj kilka słów o priorytetach.
Nie ma wątpliwości, że sport, zwany dumnie kulturą fizyczną, jest nadal oczkiem w głowie prezydenta, stąd też – mimo katastrofy miejskich finansów – zamierza wydać na nią w przyszłym roku blisko 25 mln zł.

Czytaj dalej…

Nasz dług

Specjalistyczne pismo „Wspólnota” stworzyło ranking zdolności kredytowej polskich samorządów w latach 2014 – 2016. W swojej kategorii Bytom znalazł się na przedostatnim miejscu. Także w innych kategoriach jest mało jednostek samorządu terytorialnego z tak niewielką zdolnością kredytową.

Czytaj dalej…

List prezydentów

Na dramatyczną sytuację Bytomia, a zwłaszcza na stan miejskich finansów, zareagowali byli prezydenci miasta. Wystosowali oni wspólny list, w którym zajęli stanowisko wobec kluczowych problemów Bytomia.

Czytaj dalej…

Finansowa zapaść

Sprawa finansów Bytomia jest ostatnio jednym z częściej poruszanych przez media tematów. Czytamy:
Sytuacja finansowa Bytomia jest fatalna. Pracownicy Urzędu Miasta właśnie się dowiedzieli, że w grudniu nie dostaną pensji („Gazeta Wyborcza”).

Czytaj dalej…

3 grudnia – referendum

„Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pana Damiana Bartyli z funkcji Prezydenta Bytomia przed upływem kadencji?” – na tak postawione pytanie odpowiemy w niedzielę 3 grudnia w referendum.

Czytaj dalej…

Kto nami rządzi?

W Bytomiu trwa karuzela stanowisk. W Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym, poszerzono zarząd do trzech osób, a nowym prezesem został prezes stowarzyszenia Wspólny Bytom, Kazimierz Bartkowiak. Bożena Mientus, która została radną po rezygnacji z mandatu przez Damiana Bartylę, została zastępcą prezydenta.

Czytaj dalej…

Negatywna opinia RIO

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z dokumentów stanowiących podstawę podjęcia przez radę uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla zarządu. 
Sporządza się je na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Czytaj dalej…