500 plus

500 plus – start

Rządowy program Rodzina 500 plus ma zacząć funkcjonować 1 kwietnia i ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

Program w swoim założeniu poza poprawą sytuacji polskich rodzin ma również za zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności.

Wysokość zasiłku została ustalona na kwotę 500 zł miesięcznie.

Czytaj dalej…