Nawigacja

Szczególne nagrody

Bożena Polak i Fundacja Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl to tegoroczni laureaci nagród Ostoi Pokoju im. Matki Ewy. Nagroda jest przyznawana przez przedstawicieli Samorządu Województwa Śląskiego, Samorządu Województwa Opolskiego, Gminy Bytom, Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu – Miechowicach.

Nagroda ma upamiętnić Ewę von Tiele-Winckler i dzieło jej życia – Ostoję Pokoju.

W tym roku w kategorii indywidualnej nagroda trafiła do Bożeny Polak – za inicjatywę i zaangażowanie w działalność diakonijną, służbę miłosierdzia na rzecz osób potrzebujących, bezinteresowne działanie, otwartość, koordynację, organizację akcji społecznych oraz wsparcie dla wielu projektów realizowanych pro publico bono. Laureatka jest jedną z pomysłodawców i założycieli Ewangelickiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina” w Katowicach, który jest jednym z najprężniej działających ośrodków wsparcia w tym mieście i każdego roku realizuje blisko 30 projektów kierowanych do różnych grup społecznych, a przede wszystkim dzieci, młodzieży i starszych.
Polak jest kooordynynatorką działalności ośrodka, inicjatorką większości jego przedsięwzięć. Od 16 lat jest członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowicach. Działa w Radzie Diakonii Kościoła, jest Radcą Konsystorza Kościoła.

Druga nagroda, w kategorii zbiorowej, przyznana została Fundacji Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl z Chorzowa za dar jednoczenia ludzi wokół idei pomagania, wsparcia i rozwijania talentów młodych ludzi, w szczególności dzieci z rodzin będących na granicy wykluczenia społecznego.

Działalność ośrodka związana jest z kulturą, sportem, edukacją, sztuką, wychowaniem, pomocą dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. U podstaw bezinteresownej pracy fundacji na rzecz potrzebujących młodych ludzi leży nie tylko zaufanie i wiara w ludzi, ale także w Boga, o czym kierownictwo placówki mówi otwarcie.