Nawigacja

Sprzedano Elektrociepłownię Szombierki

25 października podpisano umowę sprzedaży Elektrociepłowni Szombierki. Na jej mocy nowym właścicielem historycznego obiektu została wskazana przez władze miejskie spółka Rezonator SA, która planuje adaptację elektrociepłowni na działalność kulturalną.


Historyczna Elektrociepłownia Szombierki to obiekt o bardzo dużym potencjale, a my mamy pomysł na jego wykorzystanie. Naszym celem jest przywrócenie jej do życia, aby znowu mogła służyć mieszkańcom Bytomia, jednak w zupełnie innej roli niż dotychczas. Nasze plany są unikatowe nie tylko w skali Polski, ale i całej Europy, ich realizacja z pewnością wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta i przyniesie wiele korzyści mieszkańcom –mówi Piotr Szwimer z Rezonator SA.
Nowy właściciel planuje powołanie do życia fundacji pod nazwą „Fabryka Muzyki Generator” i wykorzystanie historycznej elektrociepłowni do działalności kulturalnej, obejmującej między innymi stworzenie na jej terenie teatru muzycznego, studiów nagrań i mediateki. Ponadto do celów fundacji będzie również należało promowanie tradycji i dziedzictwa kultury przemysłowej Górnego Śląska.
Z przykrością przyjąłem informację przekazaną przez spółkę Fortum: postanowiono sprzedać Elektrociepłownię Szombierki spółce powstałej zaledwie tydzień przed podpisaniem porozumienia i to w czasie, gdy zarząd województwa przeznaczył już fundusze na opracowanie analiz niezbędnych do ewentualnego przejęcia tego cennego obiektu – napisał Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego, na wieść o trójstronnym porozumieniu w sprawie sprzedaży obiektu.

Władze województwa są zdania, że Elektrociepłownia Szombierki jest jednym z najważniejszych świadectw industrialnej historii regionu. Zdaniem wielu architektów, historyków sztuki i miłośników zabytków techniki jest najwspanialszym kompleksem poprzemysłowym na Śląsku i dlatego należy wspólnie decydować o jej przyszłości.

W ostatnich latach społecznicy coraz częściej alarmowali, że wraz z zakończeniem produkcji obiekt, którego niepowtarzalna architektura przyczyniła się do nazwania go mianem postindustrialnej katedry, stopniowo niszczeje i pada ofiarą złodziei złomu. Mają poważne wątpliwości co do realności zamierzeń nowego właściciela.