Nawigacja

Solidarnie dzielą się pieniędzmi

Budowa dróg, centrów przesiadkowych czy dofinansowanie rewitalizacji przestrzeni publicznych. To tylko kilka z przykładów inwestycji, które otrzymały dotację z Funduszu Solidarności. 100 milionów złotych z budżetu Metropolii wraca do mieszkańców gmin i miast członkowskich, by realizować inwestycje dla nich najważniejsze. Wszystko to dzięki Funduszowi Solidarności, który został przyjęty przez Zgromadzenie Metropolii.

Polega on na udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań własnych o dużym znaczeniu dla rozwoju obszaru Związku Metropolitalnego. W ten sposób m.in. mają zostać zniwelowane różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin tworzących Metropolię. To program pilotażowy. Wysokość dofinansowania mogła wynieść maksymalnie 85 proc. Pierwszeństwo w ich przyznaniu miały projekty, które realizowane są wspólnie z innymi członkami Metropolii lub posiadają finansowanie zewnętrzne (np. z Unii Europejskiej). Do dyspozycji każdego z pięciu podregionów było 20 milionów złotych.

Nie bez znaczenia jest nazwa funduszu. Własnie w imię solidarności kilka najbogatszych miast Metropolii zrezygnowało ze swojej części dotacji, dzięki czemu słabsze gminy mogą zrealizować inwestycje o większej wartości.

Ze względu na dużą liczbę ciekawych projektów zgłoszonych przez miasta i gminy Metropolii, docelowa pomoc z FŚ w tym roku wyniesie 100 mln zł. Przyznano dotacje 99 projektom inwestycyjnym o wartości 92 mln zł. Brakujące 8 mln zł jest częścią puli podregionu gliwickiego, a głosowanie nad przyznaniem dotacji tym inwestycjom odbędzie się na kolejnej sesji zgromadzenia.

Największe dofinansowanie otrzyma Bytom – ponad 10 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na przebudową ul. Katowickiej, realizowaną wspólnie z Tramwajami Śląskimi czy przebudowę ul. Wrocławskiej z ul. Reja. Po 5,2 mln zł powędruje do Siemianowic Śląskich oraz Świętochłowic.

Wśród inwestycji zgłoszonych do Funduszu Solidarności znalazły się również m.in.: termomodernizacja budynków w Lędzinach, w Bobrownikach, Psarach oraz Mierzęcicach, dofinansowanie rewitalizacji przestrzeni publicznych m.in. w Chorzowie, budowa lub rozbudowa centrów i punktów przesiadkowych w m.in. w Imielinie, Kobiórze, Bobrownikach, rozbudowa infrastruktury rowerowej m.in. w Wyrach, Bieruniu, Będzinie, Bobrownikach oraz modernizacja oświetlenia miejskiego na energooszczędne m.in. w Świętochłowicach czy Lędzinach.

fot.: facebook.com metropolia.silesia