Nawigacja

ROZBARK Dance

W bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark zainaugurowany został kolejny projekt edukacyjno-społeczny, w którym udział biorą dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Projekt „ROZBARK Dance” jest inicjatywą skierowaną do grupy młodzieży wychowującej się w problematycznych rodzinach i dzielnicach Bytomia. Jego celem jest ukazanie znaczenia tańca jako formy aktywizacji społecznej i uniwersalnego środka komunikacji. Taniec ma stać się dla młodych ludzi kreatywną możliwością spędzania wolnego czasu. Systematyczna, sześciomiesięczna praca wyłonionej grupy ukierunkowana będzie na przygotowanie spektaklu, który zostanie zaprezentowany szerokiej publiczności.

Poprzez projekt placówka chce zachęcić młodych ludzi do spędzania wolnego czasu w oderwaniu od środowisk defaworyzowanych (często z współistniejącym problemem alkoholowym) i rówieśników zagrożonych problemem uzależnień. Projekt „ROZBARK Dance” ma doprowadzić do równego dostępu do wszelkich dóbr społecznych i kulturalnych, równego startu w ubieganiu się o te dobra i harmonijnego rozwoju artystycznego, obywatelskiego i fizycznego wśród młodzieży.

Od kwietnia do grudnia wyłoniona w castingu młodzież będzie spotykać się raz w tygodniu, aby pracować nad spektaklem tanecznym pod okiem doświadczonych choreografów – pedagogów. Głównymi prowadzącymi, odpowiedzialnymi za stworzenie choreografii są: Daria Dąbrowicz i Paweł Szlinger. W połowie czerwca zaprezentują pokaz „work in progress” spektaklu, zaś w sierpniu uczestnicy wyjadą na intensywny stacjonarny obóz taneczny. Oprócz głównych prowadzących w projekcie pojawią się gościnni pedagodzy, reprezentujący różne style taneczne, co pozwoli młodzieży biorącej udział w projekcie na zapoznanie się z szerokim wachlarzem technik tanecznych i ruchowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *