Nawigacja

Rekonstrukcje przeszłości

Wystawa „Ślązacy pod Grunwaldem”, którą od 2 lutego prezentować będzie Muzeum Górnośląskie, otworzy cykl ekspozycji archeologicznych pod wspólnym tytułem „Rekonstrukcje przeszłości”. Ukaże w nowym świetle jedną z najważniejszych bitew w polskiej historii – bitwę pod Grunwaldem, poruszając kwestię udziału części rycerstwa śląskiego po stronie krzyżackiej.

Na czele Ślązaków stanął książę Konrad VII Biały, postawiony przed dramatycznym wyborem między rycerskimi ideałami a politycznymi rozgrywkami. U jego boku stawili się przedstawiciele znamienitych śląskich rodów – jedni kierowani lojalnością wobec suwerena, inni skuszeni wizją bogactwa i chwały.

Kontrowersyjna, według współczesnych kryteriów, postać Konrada stała się pretekstem do prezentacji ówczesnej kultury materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem uzbrojenia. W Muzeum Górnośląskim zaprezentowany zostanie interesujący zbiór zabytkowych militariów, w tym miecze z Otmuchowa i Tychów, kolczuga z Jerzmanowic oraz hełm ze Smolenia. Wystawę wzbogacą repliki i rekonstrukcje (m.in. odtworzony z detalami namiot księcia), które posiadają ogromną wartość edukacyjną. Ich wykonanie oparte jest w dużej mierze na wnikliwej analizie zachowanych oryginałów oraz źródeł ikonograficznych.

Ekspozycja umożliwi szerokiemu gronu odbiorców lepsze zrozumienie realiów konfliktu z 1410 roku oraz obozowej codzienności wojującego rycerstwa, jego obyczaje i ideały. Za sprawą przemyślanej aranżacji i towarzyszących zajęć edukacyjnych wystawa trafi również do najmłodszych.

Wśród wydarzeń towarzyszących wystawie i podejmujących temat odtwórstwa historycznego znajdzie się seminarium z udziałem badaczy i rekonstruktorów, które odbędzie 7 kwietnia 2017 r.

Wernisaż: 2 lutego 2017 (czwartek), godz. 18.00
Czas trwania wystawy: 2 lutego–31 maja 2017
Miejsce: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, ul. W. Korfantego 34