Nawigacja

Poznaj Sówkę!

Muzeum Górnośląskie zakupiło trzy obrazy Erwina Sówki, wzbogacając tym samym posiadaną kolekcję malarstwa Grupy Janowskiej. Są to prace: „Złote godziny życia”, „Mistyczny świat aniołów” oraz „W domu”, nabyte bezpośrednio od artysty za łączną kwotę 17 600 zł brutto.

W zbiorach Muzeum Górnośląskiego znajdowały się dotychczas cztery obrazy Erwina Sówki, namalowane w latach 1967–78 XX wieku. Tematyka tych prac inspirowana jest krajobrazem Nikiszowca oraz kulturą górniczą. Impulsem do zakupu kolejnych obrazów artysty była chęć uzupełnienia zbiorów jego malarstwa w Dziale Etnografii Muzeum Górnośląskiego i docelowo poszerzenia kolekcji sztuki Grupy Janowskiej. W ramach tego zespołu znajdują się obrazy oraz rzeźby jej członków, m.in.: Teofila Ociepki, Pawła Wróbla, Leopolda Wróbla, Ewalda Gawlika, Bolesława Skulika, Gerharda Urbanka, Antoniego Jaromina oraz wspomnianego Erwina Sówki.

Dział Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu posiada ogromną kolekcję sztuki – malarstwa, grafiki i rzeźby. Zbiór ten gromadzony jest od lat 50. XX w. Dzięki konkursom tematycznym, organizowanym przez bytomskie muzeum i inne muzea na Śląsku, Muzeum Górnośląskie pozyskiwało nagrodzone prace. W planach Muzeum Górnośląskiego są kolejne zakupy, w tym obrazów, które już teraz powstają m.in. w pracowni Erwina Sówki.

Erwin Sówka urodził się 18 czerwca 1936 r. w Giszowcu (dzielnica Katowic) w rodzinie górniczej. W wieku 16 lat podjął pracę w Kopalni Wieczorek w Janowie, początkowo na powierzchni, potem pod ziemią. W 1955 r. wstąpił do amatorskiego kółka plastycznego przy swoim zakładzie pracy.

Inspiracją dla Erwina Sówki są krajobrazy Nikiszowca i Janowa, dzielnic Katowic. Artysta na obrazach niejednokrotnie uwiecznia swoich bliskich, bardzo często umieszcza je w dwóch przestrzeniach: realnej i magicznej, materialnej i mistycznej. Twórca dysponuje doskonałym warsztatem malarskim, jego obrazy są przemyślane i dopracowane pod każdym względem. W swoich pracach często odwołuje się do Starego Testamentu oraz kultury i religii Wschodu.