Nawigacja

Poznaj KLAUN -a

Spektakl „Klaun” jest gorzką metaforą tego, co przeżywa ofiara cyberprzemocy i tego, czym najczęściej kieruje się oprawca – chęcią dobrej zabawy. Będzie go można zobaczyć w Chorzowskim Centrum Kultury (ul. Sienkiewicza 3) w piątek 3 lutego 2017 r. na 18:00. Organizatorem projektu jest Fundacja Centrum Rozwoju NoDrama.

Spektakl stanowi finał projektu „Stop cyberwolce – Teatr Forum w profilaktyce cyberprzemocy”. Porównanie ofiary cyberprzemocy do klauna ma uzmysłowić, że przemoc  w sieci zaczyna się niewinnie – od żartu, a kończy często tragicznie – mówi Agnieszka Pryca, prezes zarządu Fundacji Centrum Rozwoju NoDrama.

Z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) wynika, że co
5 nastolatek pada ofiarą cyberprzemocy. Badania organizatora pokazują, że 19 % sprawców upublicznia czyjeś kompromitujące zdjęcia lub film dla żartu, nawet nie zdając sobie sprawy, jak wielką krzywdę może komuś wyrządzić.
Scenariusz przedstawienia niemal w całości został stworzony przez jedenastoosobową grupę młodzieży ze śląskich szkół(Chorzowa i Bytomia) pod okiem doświadczonych trenerów.

Cyberprzemoc to umyślne, powtarzające się prześladowanie innych osób za pomocą tekstu, zdjęć lub wideo z wykorzystaniem Internetu, telefonów komórkowych i innych narzędzi komunikacji. Do cyberprzemocy może dojść wszędzie tam, gdzie znajduje się telefon komórkowy, tablet lub komputer.

Spektakl ma interaktywny charakter. W Teatrze Forum w odróżnieniu od tradycyjnych spektali nie ma widzów, ale są widzo-aktorzy. Od tradycyjnych widzów różnią się tym, że mogą oni zaproponować swoje rozwiązanie danego problemu. W wybranym przez siebie momencie widzo-aktor może wejść na scenę (czy to teatralną, czy społeczną), wcielić się w rolę głównego bohatera i zmienić bieg wydarzeń.

Spotkanie szczególnie wartościowe będzie dla rodziców nastolatków, gdyż po spektaklu będzie można uczestniczyć w krótkim warsztacie z psychologiem, dotyczącym tego, jak chronić swoje dziecko przed agresją w sieci i jak reagować w takich przypadkach.

Działania Fundacji Centrum Rozwoju NoDrama, skupiają się wokół propagowania metody dramy w edukacji i akcji na rzecz osiągania zmiany społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans grup defaworyzowanych.

Udział w spektaklu jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy pod mailem: zapisy@nodrama.org.pl, tel. 731 917 193