Nawigacja

Po raz siódmy wesprą śląskie talenty

Trwa kolejna edycja programu stypendialnego Fortum dla Śląskich Dzieci, w ramach którego młodzi mieszkańcy Bytomia i Zabrza mogą spełniać swoje marzenia. Ponad 150 uczestników weźmie udział w warsztatach i spektaklu teatralnym, a najlepsi z nich dołączą do grona blisko 500 dotychczasowych stypendystów.

Projekt jest realizowany przez Fortum i Fundację Pomocy Dzieciom Ulica od 2012 roku.  Do siódmej edycji Fortum dla Śląskich Dzieci zakwalifikowało się 152 uczestników w wieku od 11 do 15 lat. Przed nimi blisko 50 godzin warsztatów – grupowe zajęcia z tańca, teatru, fotografii, śpiewu, plastyki i dziennikarstwa poprowadzi 45-osobowy zespół trenerów, w tym 14 opiekunów oraz 31 wolontariuszy. Uczestnicy spotkają się także ze znanymi Ślązakami, którzy postarają się ich zainspirować do podążania za własnymi marzeniami.

Pierwsza faza programu potrwa do końca czerwca. Jej finałem będzie sztuka teatralna z udziałem wszystkich osób biorących udział w projekcie. Na tym etapie zostanie wyłonionych 40 najbardziej zaangażowanych i kreatywnych uczestników. Każdy z nich otrzyma specjalne stypendium, dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji oraz zaproszenie do drugiego etapu projektu, który potrwa od września 2018 do marca 2019 roku. Zmagania młodych talentów będzie wspierać Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica.

Siódma edycja Fortum dla Śląskich Dzieci to dla nas kolejne wielkie zaskoczenie. Cieszymy się, ze ten program cieszy się tak dużym zainteresowaniem młodych Ślązaków i przyciąga ogromne talenty. Przy okazji wspólnych prób i warsztatów chcemy pokazać tym młodym ludziom, że determinacja, gotowość na zmianę, dyscyplina oraz wiara w lepszą przyszłość pomagają w osiąganiu zamierzonych celów i realizacji marzeń – mówi Adrian Kowalski, Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica, partnera projektu.

Fortum dla Śląskich Dzieci to program realizowany od 2012 roku. Wspiera dzieci i młodzież, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównuje ich szanse na lepszą przyszłość. Dotychczas wzięło w nim udział łącznie blisko 800 uczestników, z których prawie 500 nagrodzono indywidualnymi stypendiami.