Nawigacja

Pieniądze dobrze wykorzystane

Większość komitetów zorganizowała konwencje wyborcze. Oryginalnie zachował się Mariusz Wołosz, który wraz ze swoim komitetem wyborczym postanowił zrezygnować z – jak to określił – „fanfar i balonów”. Pieniądze, które były przeznaczone na organizację wydarzenia, przekazano na rehabilitację rodzeństwa z Bytomia – Kingi i Mateusza, którzy chorują na zespół Joubert. Każdy z czytelników może również pomóc dzieciom, gdyż zbiórka trwa. Pieniądze zbierane są przez internet pod adresem: https://zrzutka.pl/kinga-i-mateusz