Zachęcamy do współpracy

Chcesz dotrzeć z informacją do 20 000 mieszkań w Bytomiu?
Wystarczy, że do nas napiszesz!

Formularz zamówienia

  1. Wypełnij poniższy formularz i prześlij nam swoją wiadomość.
  2. Poczekaj na odpowiedź. Znajdziesz w niej numer oraz cenę reklamy.
  3. Zapłać przelewem na numer rachunku (Idea Bank) 05 1950 0001 2006 2248 4057 0001 koniecznie podając w tytule przelewu numer ogłoszenia reklamowego.
  4. Jeśli chcesz otrzymać część nakładu gazety, uzgodnij to z wydawcą.

UWAGA!
Przelew należy wykonać najpóźniej 5 dni przed datą publikacji ogłoszenia (w poniedziałek).
Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana na adres podany w zamówieniu po wpłynięciu należności na konto wydawcy.
Istnieje możliwość osobistego zamówienia reklamy w siedzibie redakcji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (dane kontaktowe poniżej).

Wielkość reklamy wg. siatki modułowej


Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam oraz może odmówić zamieszczenia reklamy, jeśli jej treść lub forma pozostają w sprzeczności z prawem, linią programową i charakterem mediów, należących do wydawcy. Redakcja ma także prawo odmówić zamieszczenia reklamy, ogłoszenia lub artykułu sponsorowanego, jeżeli ich treść może stanowić konkurencję dla działalności prowadzonej przez wydawcę lub podmioty z nim powiązane. Redakcja zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia zamieszczenia reklam bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.