Nawigacja

Odkrycia archeologiczne

W obrębie kościoła Świętej Małgorzaty w Bytomiu archeolodzy odkryli groby dziecięce prawdopodobnie z XIX wieku, a także ceramikę z XII-XIII wieku oraz średniowieczne i nowożytne monety. Dzięki wykopaliskom udało się dotrzeć do kamiennej konstrukcji. Być może są to fundamenty nieistniejącego już kościoła romańskiego. Dziecięce groby pochodzą prawdopodobnie z XIX wieku, są w nich okucia trumien i krzyżyki. Podczas prac archeologicznych natrafiono też na duże ilości kości ludzkich.

Badania archeologiczne są prowadzone przy okazji remontu kościoła świętej Małgorzaty, w którego ramach zostanie wykonana: instalacja centralnego ogrzewania, izolacja fundamentów, naprawa dachu i wieży wraz z odwodnieniem, czyszczenie, naprawa i konserwacja witraży, uzupełnienie ubytków w elewacji obiektu sakralnego, prace konserwacyjne posadzek, ścian i stropów, a także montaż monitoringu wokół kościoła.

Wzgórze św. Małgorzaty w Bytomiu, położone na uboczu, pomijane przez turystów i mieszkańców, kryje w sobie niezwykłą i bogatą historię. Obecnie znajduje na nim kościół, cmentarz i klasztor werbistów, ale jego historia sięga dużo dalej.

W miejscu krzyżowania się ważnych szlaków komunikacyjnych, na terenie naturalnie umocnionym przez rzekę Bytomkę i jej rozlewiska, na niewielkim naturalnym pagórku, wzniesiono wczesnośredniowieczny gród, datowany na XI–początek XIV wieku. Był on ważnym elementem administracji państwowej. Ten cenny zabytek archeologiczny należy do grupy kilkudziesięciu grodów tworzących zrąb organizacji państwa pierwszych Piastów z XI–XIII wieku. Do dzisiaj częściowo czytelne są pierwotna forma terenowa obiektu oraz pozostałości fosy. Na terenie grodu znajdowały się siedziba kasztelana i najstarszy bytomski kościół – kamienna świątynia romańska z początku drugiej połowy XII wieku.

zdjęcie: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu