Nawigacja

O naszych przodkach

Roczniki są jak kontynuatorzy rodu – zapewniają ciągłość idei. Do rocznikowej rodziny z serii historycznej Muzeum Górnośląskiego dołączył właśnie jedenasty członek. Na wydawnictwo składa się 13 interesujących tekstów poruszających różnorodną tematykę z zakresu szeroko pojętej historii (ale i niestroniących od zjawisk kulturowych czy socjologicznych), podzielonych na 3 części: „Studia i artykuły”, „Źródła i materiały”, „Recenzje i omówienia”, wieńczy je zaś szczegółowe kalendarium wydarzeń organizowanych przez Dział Historii MGB w 2016 r. Elegancki i przejrzysty projekt spełniający standardy publikacji o charakterze naukowym sprawia, że przyjemność czytania jest jeszcze większa. Bo nie samym tekstem żyje czytelnik.

W najnowszym roczniku znajdziemy artykuły poświęcone Żydom górnośląskim, w tym odwołujące się do Żydowskiego Domu Starców w Gliwicach i do wyjątkowego daru, kipy upamiętniającej tragiczną noc kryształową w Bytomiu, którą otrzymało Muzeum Górnośląskie od Samuela Hirscha. Oprócz tego autorzy przedstawiają wyniki badań nad rozwojem zawodu masażysty w Bytomiu w XIX i XX w., kościołem pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Siewierzu oraz nad muzyką praską w czasach Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Dla pasjonatów źródeł historycznych prawdziwa perełka – po raz pierwszy opublikowane wspomnienia kpt. Antoniego Sygnarka opisujące pierwsze dni II wojny światowej z perspektywy dowodzonej przez Sygnarka kompanii. Niezwykle ciekawą kwestią poruszoną na łamach publikacji jest mit założycielski Górnego Śląska, określany przez autorkę, prof. Ewę Chojecką, mianem „Wielkiej Industrii”.