Nawigacja

Nowa forma bezpłatnej rehabilitacji dla seniorów

Na terenie Przychodni Brackiej Bobrek uruchomiony został Bracki Dom dla Seniorów w Bytomiu, w którym skorzystać można z bezpłatnych, dziennych turnusów rehabilitacyjnych. Z pobytu mogą skorzystać osoby, które ukończyły 65. rok życia, mieszkają na terenie m.in. Bytomia i Piekar Śląskich, a ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność.

Bracki Dom dla Seniorów w Bytomiu to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Seniorzy mogą przybywać w ośrodku od poniedziałku do piątku między 8:00 a 17:00. W tym czasie mają zagwarantowane: konsultacje specjalistów m.in. z dziedziny geriatrii, ortopedii, neurologii, opiekę wykwalifikowanego personelu medycznego, terapię zajęciową, rehabilitację, którą prowadzą doświadczeni fizjoterapeuci, konsultacje z dietetykiem oraz psychologiem. Ponadto w ramach pobytu każdy pacjent otrzymuje wyżywienie (śniadanie, obiad) oraz możliwość skorzystania z transportu do Brackiego Domu oraz z powrotem do miejsca zamieszkania.
W trakcie realizacji projektu, pacjenci mogą jednorazowo skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego, który w zależności od stanu zdrowia trwa od 1 do 3 miesięcy i jest ustalany indywidualnie.

Oferowana przez fundację intensywna rehabilitacja oraz wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem ma na celu w sposób znaczący poprawić jego stan zdrowia oraz zwiększyć jego samodzielność życiową, jak również umożliwić osobom bliskim powrót do aktywności zawodowej poprzez przekazanie opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny profesjonalnemu zespołowi medycznemu.