Nawigacja

Niech żyje awangarda!

W obchody stulecia awangardy w Polsce wpisuje się przygotowana przez Muzeum Górnośląskie wystawa „W rytmie buntu. Polska awangarda międzywojnia”, stawiająca sobie za cel ukazanie różnorodności zjawisk tego okresu. Wskazuje na nowatorską problematykę, śmiałe formy wyrazu, a także niepoddające się fali krytyki zdecydowane działania mające dać w przyszłości asumpt do rodzących się przez kolejne dziesięciolecia kontynuacji międzywojennych zrywów awangardowych.