Nawigacja

Muzeum ocalone?

Dopiero pracownicy muzeum uzyskali deklarację dotyczącą jego przyszłości. Ten napis na stuletniej placówce tak prędko więc nie zgaśnie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraziło swoje stanowisko w kwestii łączenia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu z katowickim Muzeum Śląskim. Pracownicy bytomskiej placówki wysłali prośbę do ministerstwa o „powstrzymanie procesu niszczenia” Muzeum Górnośląskiego i otrzymali odpowiedź, podpisaną przez podsekretarza stanu Jarosława Sellina, w której czytamy między innymi: W odniesieniu do przedstawionej przez marszałka koncepcji połączenia MŚ i MG i utworzenia nowego Muzeum Śląskiego z dwoma oddziałami: Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach minister kultury jako współorganizator MŚ

nie przewiduje wyrażenia zgody na połączenie wspomnianych instytucji,

mając na uwadze zachowanie odrębnego charakteru oraz szczególną rolę, jaką pełnią w kształtowaniu świadomości i zachowania tożsamości regionu.

Tym samym plany Urzędu Marszałkowskiego, który uzasadniał łączenie placówek optymalizacją kosztów ich utrzymania, najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane.

Prezydent Bartyla sprzeciwiał się łączeniu muzeów, jednak nie podjął działań w celu realizacji uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu sprzed 10 miesięcy w sprawie gotowości współprowadzenia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Nie zaplanował na owo współprowadzenie żadnych środków w budżecie miasta, prowadził jedynie korespondencję, o której można przeczytać niżej.

Witold Trólka, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:

Henryk Mercik, Członek Zarządu Województwa Śląskiego, w celu dokonania analizy możliwych wariantów funkcjonowania Muzeum Górnośląskiego w przyszłości i zarekomendowania Sejmikowi Województwa Śląskiego rozwiązania, które umożliwi jak najlepsze wykonywanie zadań przez tę jednostkę, zwrócił się do Prezydenta Bytomia Pana Damiana Bartyli o udzielenie odpowiedzi na pytania, które pomogłyby sformułować koncepcję i model funkcjonowania Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w przyszłości.

Niestety, odpowiedzi i informacje udzielone przez Prezydenta nie były wystarczające, aby stwierdzić, jakie są plany Gminy Bytom dotyczące profilu działalności oraz rozwoju Muzeum w przyszłości. W związku z powyższym, Pan Henryk Mercik zwrócił się ponownie z prośbą
o doprecyzowanie odpowiedzi na istotne zagadnienia. Udzielona, kolejna odpowiedź Prezydenta Bytomia w ww. sprawie nie była jednak wystarczająca, aby przedstawić ją radnym Sejmiku Województwa Śląskiego celem podjęcia dalszych działań.

W związku z powyższym, Pan Henryk Mercik – Członek Zarządu Województwa w grudniu br. wystosował kolejne zapytanie do Prezydenta Bytomia z prośbą o doprecyzowanie kwestii związanych z formułą prawną planowanych działań, tj. o wskazanie podmiotu, który ma być docelowo głównym organizatorem Muzeum.