Nawigacja

Muzeum Górnośląskie takim pozostanie

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu nie zostanie połączone z Muzeum Śląskim w Katowicach. Uchwała intencyjna Sejmiku Woj. Śląskiego uchwalona 6 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia obu placówek została uchylona.

A to z kolei efekt stanowiska ministra kultury, który z końcem lutego poinformował marszałka woj. śląskiego, że nie przewiduje zgody na połączenie placówek.

W liście do związków zawodowych wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin tłumaczył, że połączenie nie jest możliwe ze względu „na różne charaktery obu instytucji oraz szczególną rolę każdej z nich w kształtowaniu świadomości i zachowaniu tożsamości regionu”. Muzeum Śląskie i Muzeum Górnośląskie najprawdopodobniej

nie będą już miały wspólnego dyrektora

– zasygnalizował też 21 marca członek zarządu woj. śląskiego Henryk Mercik.

W dwudziestoleciu międzywojennym oba muzea, jedno w polskich Katowicach, a drugie w niemieckim wówczas Bytomiu – rozwijały działalność m.in. w kontekście ówczesnej polsko-niemieckiej rywalizacji na Górnym Śląsku. Placówki mają odmienny charakter, różne zbiory, różnią je też możliwości infrastrukturalne – odwiedzających przyciąga nowa siedziba Muzeum Śląskiego. Muzeum w Bytomiu jest finansowane w całości przez urząd marszałkowski. Katowicka placówka dodatkowo otrzymuje środki z ministerstwa. Planowane połączenie miało zmienić te dysproporcje – część dotacji ministerialnej na Muzeum Śląskie można by wydawać także na niedoinwestowane obecnie Muzeum Górnośląskie.

Zarząd woj. śląskiego najpierw rozważał, a potem przygotowywał połączenie placówek od pewnego czasu. Od lipca 2014 r. funkcję dyrektora obu placówek pełni równolegle Alicja Knast.

Plany zarządu woj. śląskiego zmierzające do połączenia placówek wzbudziły kontrowersje m.in. w środowisku muzealników. W kwietniu 2014 r. z inicjatywy pracowników Muzeum Górnośląskiego opublikowano w internecie protest w tej sprawie, pod którym podpisywali się m.in. muzealnicy i naukowcy z kraju i zagranicy.  Bytomscy radni podjęli uchwałę ws. „intencji podjęcia działań zmierzających do prowadzenia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu jako wspólnej instytucji kultury miasta Bytom i samorządu województwa śląskiego”. Bytom deklarował, że chciałby współprowadzić i współfinansować placówkę z urzędem marszałkowskim. Roczne koszty funkcjonowania muzeum miasto określiło wówczas na ok. 4 mln zł.
Jedyne, co pan minister proponuje, to kontynuować rozmowy z miastem Bytom, żeby ono się dorzucało. Nie wiem, czy pan minister był w Bytomiu i czy wie, z jakimi kłopotami się boryka. Bytom oczywiście jest skłonny współprowadzić to muzeum, natomiast chce wyraźnie odroczyć w czasie swój udział finansowy w tym przedsięwzięciu – zastrzegł członek zarządu woj. śląskiego. Wskazał, że obecny minister Jarosław Sellin zdecydował w tej sprawie nie odwiedzając żadnej z placówek; nie kontaktował się też z zarządem woj. śląskiego, natomiast bardzo intensywnie kontaktował się z pracownikami, ze związkowcami.
My musimy się teraz z tym problemem zmierzyć – przede wszystkim utrzymać rangę Muzeum Górnośląskiego i pomyśleć, jak zaprojektować jego dobrą przyszłość – podsumował.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *