Nawigacja

Metropolia Silesia – nareszcie

9 marca Sejm przyjął ustawę metropolitalną dla Śląska. „Za” głosowało 432 z 439 posłów. Teraz ustawa trafi do Senatu. Metropolia w województwie śląskim ma powstać 1 lipca 2017 r., jej działanie ma rozpocząć się 1 stycznia 2018 r.

Ustawa ma przynieść finansowy zastrzyk z budżetu państwa w wysokości 250 mln zł rocznie. Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej, metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku i jego obszaru.

Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Procedura przyjęta w obecnym projekcie przewiduje, że związek tworzy rozporządzeniem Rada Ministrów, co – jak zakładano pierwotnie – powinno nastąpić do 31 marca. Wobec sygnałów m.in. części samorządów i opozycji, że miasta nie zdążą w takim terminie przeprowadzić wymaganych formalności, po pierwszym czytaniu komisje przyjęły m.in. poprawkę zmieniającą termin wydania rozporządzenia na 30 czerwca. Wobec głosów samorządów także projektowany termin zwołania pierwszego posiedzenia zgromadzenia tworzonego związku został wówczas przez komisje wydłużony – z jednego do dwóch miesięcy (od utworzenia związku). Z kolei z powodu założenia, że ustawa zostałaby opublikowana na przełomie marca i kwietnia, termin trzech miesięcy na wyrażenie opinii m.in. przez samorządy zainteresowane utworzeniem związku – po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami – został przez komisje skrócony do dwóch miesięcy.

Bez wątpienia to szansa na lepsze zarządzanie regionem, pytanie czy szansa ta zostanie wykorzystana. Czy Bytom na tym zyska? Teoretycznie tak, choć z racji swoich słabości, będzie raczej statystą w filmie pt. metropolia Silesia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *