Nawigacja

Malarskie spojrzenia w fotografii

O ile kompozycja i kadrowanie to elementy istotne dla każdego twórcy fotoreportaży, o tyle nawiązywanie do klasyki malarstwa w budowaniu obrazu fotograficznego… budzi kontrowersje. Ale czy jesteśmy w stanie odciąć się zupełnie od naszych kulturowych korzeni, zapomnieć o tysiącach obrazów, z którymi spotykamy się w życiu i które zapadają w naszą pamięć? Świadome nawiązywanie do klasycznego malarstwa w tworzeniu cykli reportażowych może wprowadzić dodatkowe konteksty, znaczenia, złagodzić lub wyostrzyć obraz. W taki sposób używa klasyki do przełamywania lęku przed innością Krzysztof Gołuch w swoim cyklu „W pracy”. Jego zdjęcia mogą rodzić skojarzenia malarskie i tych doświadczeń z pogranicza sztuk sam autor się nie wypiera.

Krzysztof Gołuch – absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Humanistyczno-Technicznej w Bielsku-Białej oraz Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy), gdzie obecnie jest słuchaczem studiów doktoranckich. Zajmuje się fotografią dokumentalną, lokując w jej centrum tematycznym człowieka. Od kilku lat fotografuje środowisko osób niepełnosprawnych. Mieszka i pracuje w Knurowie. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Dwukrotnie otrzymał stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Swoje fotografie prezentował na wystawach w kraju i za granicą, m.in. w Czechach, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Macedonii, Brukseli i Luksemburgu. Jest autorem albumu fotograficznego „Co siódmy” oraz laureatem pierwszej nagrody Śląskiej Fotografii Prasowej 2018.

„Akademia Fotografii” to seria spotkań autorskich z ludźmi, dla których fotografia jest pasją i którym udało się już zdobyć bogate doświadczenie i uznanie w tej dziedzinie. Chcemy czerpać z doświadczeń najlepszych, dlatego na nasze spotkania zapraszamy wyjątkowych artystów. Akademia to miejsce starcia różnych poglądów, różnych spojrzeń na tę dziedzinę sztuki. Pragniemy pokazywać różnorodność zjawisk występujących w dziedzinie fotografii, odkrywać rozmaite drogi i motywy twórczości. Obok mistrzów fotoreportażu na kolejnych spotkaniach wystąpią miłośnicy sztuki konceptualnej, pasjonaci fotografii modowej, teatralnej czy twórcy najlepszych aktów. Jak wyglądała ich droga do sukcesu, w jaki sposób kształtowała się ich osobowość twórcza, co istotnego jest dla nich ukryte w obrazie fotograficznym? Swoje zdjęcia i swoją filozofię fotografowania zaprezentują w comiesięcznych spotkaniach także Magda Hueckel, Arkadiusz Ławrywianiec, Arkadiusz Gola i wielu innych artystów.

„Malarskie spojrzenia w fotografii. Spotkanie z Krzysztofem Gołuchem” – z cyklu „Akademia Fotografii” – 28 listopada, 18:00, Muzeum Górnośląskie