Nawigacja

Mała teatromania

26 marca odbyła się kolejna VIII już edycja Wojewódzkiego Konkursu Teatralnego „Teatromania dla najmłodszych 2019” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 45 w Bytomiu. Do Teatru Tańca i Ruchu Rozbark przybyło ponad 230 młodych aktorów z przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych województwa śląskiego.

Występy uczestników oceniało jury w składzie: Ewelina Tabaka – dyrektor naczelny i założyciel Teatru Moich Marzeń z Chorzowa, aktorka, reżyser oraz prezes fundacji „Ambasada Kultury i Sztuki”, Danuta Szymczyk – pedagog i reżyser teatralny, założycielka teatrów amatorskich dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz Alicja Pacześniak-Słota – muzyk, aktorka teatru Rita, reżyser koncertów i spektakli multimedialnych. Wszystkie zespoły zaprezentowały pouczające spektakle teatralne o tematyce zarówno bajkowej, jak i współczesnej. Dla wielu młodych artystów był to debiut na prawdziwej scenie teatralnej.

I miejsce w kategorii przedszkolnej zajął zespół teatralny z Przedszkola nr 11 w Chorzowie z przedstawieniem „Jego wielki plan”, II miejsce – Przedszkole nr 47 z Rudy Śląskiej, zaś III miejsce – Przedszkole nr 63.
W kategorii szkół podstawowych: I miejsce Szkoła Podstawowa nr 46 w Bytomiu, natomiast II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu.
Nagrodę dla najlepszego aktora otrzymała Pola Pilecka z przedszkola nr 47 w Rudzie Śląskiej.