Nawigacja

List otwarty

Do Prezydenta Damiana Bartyli

W imieniu wspólnot mieszkaniowych przy ul. Olimpijskiej:1-37, zarządzanych przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową podajemy do publicznej wiadomości sprzeciw dla działań Prezydenta Miasta Bytomia Damiana Bartyli w sprawie naszych starań o pozyskanie dofinansowania dla niezbędnych prac remontowych w zarządzanych przez nas budynkach.

Sprzeciw nasz jest tym większy, że mamy świadomość złej sytuacji finansowej miasta Bytomia, która bezpośrednio przekłada się na sytuację mieszkańców. Już obecnie dysproporcje w poziome życia i komfortu pomiędzy Bytomiem a innymi miastami są wyraźnie widoczne, czego wyrazem są liczne doniesienia medialne, ale i opinie wielu bytomian. Dodatkowo podejmowane obecnie przez władze miasta decyzje nie służą jego rozwojowi, a pogrążają nasz wspólny budżet.

W pierwszym kwartale tego roku Urząd Miejski zaprosił zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do skorzystania z możliwości ubiegania się o środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie usunięcia azbestu z budynków przez nich zarządzanych. Odbyło się w tej sprawie spotkanie w urzędzie, po którym jedynie Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w imieniu zarządzanych 3 wspólnot mieszkaniowych przy ul Olimpijskiej 1-37 potwierdziła chęć uczestnictwa w programie. Na kolejnych spotkaniach w Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich omawiano szczegóły uczestnictwa. Podjęte przez Urząd Miejski działania przekonały nas, że nasz projekt został wprowadzony na listę projektów rekomendowanych przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (zwanego dalej Subregionem Centralnym).

Nasz projekt z wartością dofinansowania ponad 5,6 mln zł został wprowadzony na listę projektów Subregionu Centralnego. Co więcej, w czerwcu poinformowano nas o możliwości uzyskania dodatkowego dofinansowania. Po przyjęciu  powyższej propozycji wartość dofinansowania naszego projektu wzrosła o ponad 1 mln zł i obecnie wynosi  6 752 tys. zł. Mieliśmy zapewnienie, że projekt znajdzie się na liście projektów rekomendowanych do uzyskania dofinansowania przez Subregion Centralny, co miało zostać zatwierdzone 27 czerwca br.. Tymczasem naszemu projektowi cofnięto rekomendację i przesunięto go na listę rezerwową, czyli odcięto praktycznie realne szanse na uzyskanie dofinansowania, nie wprowadzając jednocześnie w to miejsce dla Bytomia żadnego innego zadania.

Nasuwają się następujące pytania:

Urząd Miejski nie powiadomił nas ani o cofnięciu rekomendacji dla tego zadania, ani o merytorycznej podstawie jej wycofania. Dlaczego, skoro spełnione zostały warunki i nie było żadnych uwag?

Nie wiemy, czy gwarancja dofinansowania usuwania azbestu z budynków mieszkalnych przy ul. Olimpijskiej 1-37 w kwocie 5 627 822,89 zł, o której zostaliśmy poinformowani przez Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 7 kwietnia br., pozostaje jeszcze w mocy?

Nie wiemy, czy jest jeszcze możliwość uzyskania dofinansowania w drodze konkursu z rekomendacją miasta?

Nie wiemy nawet, czy w tej sytuacji Bytom w ogóle wykorzysta swoją szansę w ramach poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami, zdobywając środki możliwe do pozyskanias w ramach RPO?

W sytuacji, gdy cofnięcie rekomendacji okazałoby się ostateczne, koszty remontu elewacji zawierającej okładziny azbestowe których koszt całkowity będzie wynosić około 15 000 000 zł, będą musieli ponieść w całości niezamożni mieszkańcy wymienionych budynków, latami czekający na usunięcie materiału o udowodnionym rakotwórczym działaniu. Pozyskanie dotacji skutkowałoby dla tego zadania skróceniem okresu kredytowania o około połowę tj. z 15-12 lat na 7-6 lat.

Sprawa dotyczy ponad 1,5 tysiąca mieszkańców w imieniu których wyrażamy stanowczy sprzeciw dla nieuzasadnionych, niezrozumiałych działań prezydenta Damiana Bartyli, stwarzających bariery dla pozyskania unijnych funduszy dla dofinansowania prowadzenia tak potrzebnych prac i to w obliczu faktu, że wiele polskich gmin, korzystając z nich, dofinansowuje nawet czasem w 100% usunięcie z budynków materiałów zawierających szkodliwy azbest.

12 lipca br. złożono pismo do Prezydenta Miasta w sprawie wstrzymania rekomendacji, o którego treści powiadomiliśmy radnych rejonu Centrum Zachód.

W przypadku, gdyby rekomendacja miasta, w imieniu którego działa prezydent Damian Bartyla, nie została przywrócona w najbliższych dniach, planowane jest spotkanie z mieszkańcami na dzień 1.08.2016r., na które zaprosimy również prezydenta Damiana Bartylę i radnych naszego miasta.

Niezmienny pozostaje planowany termin zakończenia wykonania zadania – 2019 rok, jednak wymaga to rozpoczęcia procedur związanych z wykonawstwem już w 2016 roku.

W imieniu zarządzanych przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Marek Stalmach i Maria Krzan

10 odpowiedzi do “List otwarty

 • Najwyraźniej Prezydent uznał, że nie na właściwą stronę ul. Olimpijskiej mają trafić pieniądze i kazał cofnąć rekomendację.

 • Czyżby działania na zasadzie ,,sam nic z tego nie mam to i innym nic się nie należy”… . Przecież 62% głosujących mieszkańców typowało przy urnie tego klienta na prezydenta – skoro oni wiedzieli co robią, to i on teraz wie co robi. Ma swoją miejską spółkę ZBM, w której nie wiem czy w ogóle wiedzieli o tej puli środków. Inną sprawą jest to, że wszelkie porównania poziomu świadczonych usług przez ZBM z tymi świadczonymi przez Spółdzielnie Mieszkaniowe jest bezcelowe – gdyby nie udziały gminy w tzw. małych wspólnotach mieszkaniowych to większość z nich niezwłocznie zmieniłaby zarządcę, który ostatnio słynie głównie z przekonywania wspólnot do usług pewnej firmy zajmującej się sprzątaniem, a należącą do osoby blisko spokrewnionej z pewnym radnym, kolegą prezydenta miasta! Więc co tam azbest, i półtora tysiąca mieszkańców jak nie będzie czysto na zagrodzie?

 • Bardzo przykre jest to, że jednym ruchem Pan Prezydent Bartyla chce pozbawić nas szansy ubiegania się o środki unijne na docieplenia naszych domów. Według informacji udzielonych na zebraniach wspólnot posiadamy wszystkie pozwolenia, w tym projekty oraz co najważniejsze wkład własny zgromadzony przez lata na funduszu remontowym, potrzebny do realizacji prac. Życzyłbym sobie, aby na podobnym etapie przygotowań była Gmina Bytom, która podobno dla uzyskania wkładu własnego na planowane prace rewitalizacyjne usiłuje, co jakiś czas sprzedawać spółki gminne dostarczające wodę i ciepło. My nie oczekujemy od Pana Prezydenta Bartyli pomocy, prosimy tylko, aby Pan nam nie przeszkadzał w realizacji dociepleń, a przywrócenie rekomendacji potrzebnej do ubiegania się o środki unijne jest Pana „świętym” obowiązkiem.

 • A co łonemu do piniundza z unii? Cobyś sie pierunie nie mieszoł do łonych, to je Bytom a nie jakoś pulonia czy insze gorole. Czekoj ino bydą wybory to łobejrzysz na Olimpijskiej co sie bydzie robiło w komisij. Patrzaj jeszcze trocha i bydzie po was gorole.

 • Niech Prezydent wytłumaczy się przed mieszkańcami, jaką ma strategię aby mieszkańcom „żyło się lepiej i dostatniej”, bo logiki w jego działaniach nie ma.

 • Żal patrzeć jak kolejny raz przejdą zaniedbanemu Bytomiowi koło nosa okazje do pozyskania pieniędzy na podniesienie jakości życia! Azbest? To widać nie jest zmartwienie tej ekipy rządzącej!
  Po co było zwodzić mieszkańców Olimpijskiej?
  Dobry gospodarz chciałby poprawić warunki życia mieszkańców, stwarzać warunki dla przyciągnięcia biznesu- stworzenia miejsc pracy, a zły Włodarz miasta o najwyższym bezrobociu i zadłużeniu w okolicy myśli raczej o budowie placów zabaw (stadion) i centrum przesiadkowego (ciekawe kto się będzie przesiadał jeśli mieszkańców ubywa w zastraszającym tempie!!)

 • CO TO ZNACZY GOROLE?wzsyscy jesteśmy mieszkańcami naszego miasta bytomia i zależy nam aby dbać o to miasto, wybraliście bartyle to go wyrzućcie na taczce na gnojowisko bo zły z niego gospodarz, dba tylko o udziały i zyski dla własnej kieszeni. nikt nie jest nie do obalenia

 • Panie Prezydencie – Pańskie postępowanie jest nie godne aby mienił się Pan Bytomianinem i reprezentował mieszkańców tego miasta. To co Pan wyczynia to po prostu wstyd.

 • 20 mln idzie na kościoły w ramach rewitalizacji, oczywiście kosztem innych potrzeb. Może z tej puli dać na azbest ?:)

 • hmmmmm – a jaką prowizję za rekomendację wspólnoty zaproponowały? słyszałem, że na Ukrainie czy w Białorusi bez prowizji ani rusz! Może tu tkwi klucz? Wierzyć się nie chce, ale jak to inaczej rozumieć? Komu i w jakim celu chciało by się bezinteresownie robić innemu pod górkę? Toż to wycofanie rekomendacji ktoś musiał napisać, wysłać – jaki miał w tym interes? W TV słyszę, że żyjemy w Państwie prawa, coś tu nie gra! Niemożliwe żeby Prezydent działał przeciw swoim wyborcom!

Komentarze wyłączone.