Nawigacja

Kazimierz Speczyk – laureat Nagrody „Ostoi Pokoju” im. Matki Ewy

Postawa Kazimierza Speczyka pozwala uwierzyć w człowieka bezinteresownego, zaangażowanego całkowicie w pomoc drugiemu człowiekowi na wzór słynnej Ewy von Tiele-Winckler zwanej Matką Ewą z Miechowic, która była na Śląsku, niezwykle ważną prekursorką nowocześnie zorganizowanego systemu pomocy społecznej . Kazimierz Speczyk to zabrzański społecznik, który od losu otrzymał drugą szansę. Przez alkohol stracił rodzinę, która wyjechała do Niemiec. Pomogła mu terapia w Toszku.

Związany obecnie z Zabrzem, w latach 1978-1980 pełnił funkcję inżyniera mechanizacji górnictwa w KWK „Szombierki” w Bytomiu. Dziś, pomimo skończonych 80 lat, cały czas intensywnie i non-profit podejmuje szereg inicjatyw na rzecz osób potrzebujących, uzależnionych, bezdomnych, dając im posiłek, schronienie, pracę i pomoc w powrocie do normalnego i godnego życia w społeczeństwie.
W 1994 r. zainicjował powstanie Klubu Abstynentów „Nowe Życie”, dzięki czemu dziś w Zabrzu działa 15 grup Anonimowych Alkoholików. Od 1995 r. pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu, gdzie pomógł w wyjściu z nałogu tysiącom ludzi . W 2000 r. powołał do życia Stowarzyszenie Na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i ich Rodzin do Społeczeństwa „Żyj i daj żyć” OPP w Zabrzu, udzielające kompleksowej pomocy i wsparcia osobom bezdomnym, uzależnionym, biednym. Prowadzi placówkę Dom „POKORA” dla osób bezdomnych, punkty dla najuboższych mieszkańców miasta, gdzie otrzymują doraźną pomoc tj.: 2 jadłodajnie, pralnie i łaźnie. Speczyk założył w Zabrzu poczekalnie-ogrzewalnie jako pierwsze i placówkę Dom „POKORA” dla osób bezdomnych jako ostatnie ogniwo systemu wychodzenia z bezdomności. Dzięki pomocy Kazimierza Speczyka odmieniło się życie około 60 osób bezdomnych, które wyszły z placówki Dom „POKORA”- znalazły pracę i swoje nowe miejsce na ziemi. Od 2007 r. jest realizatorem programów „prac społecznie użytecznych” i od 2010 r. „robót publicznych” z Powiatowego Urzędu Pracy, przy których zatrudnia osoby długotrwale bezrobotne. Od 2004 r. jego Punkty Żywieniowe „KROMKA CHLEBA” wydały ok. 150 000 porcji dla najbiedniejszych mieszkańców. Założona przez niego w 2011 r. Spółdzielnia Socjalna Usług Różnych „SKUTECZNI” w Zabrzu sprawnie radzi sobie na lokalnym rynku realizując kolejne zlecenia remontowo-budowlano-porządkowe itp. Na przestrzeni 7 lat zatrudniono w niej 70 osób i wykonano ok. 1500 zleceń. Od 14 lat Speczyk w okresie jesiennym organizuje Wyjazdy Integracyjno-Rehabilitacyjno-Szkoleniowe dla podopiecznych ich rodzin w ramach integracji i aktywnego spędzania wolnego czasu bez alkoholu. Kazimierz Speczyk uczestniczy w rozwoju ekonomii społecznej, pomaga w remontach i wyposażeniu mieszkań, wspomaga proces aktywizacji i integracji osób zagubionych, a także jest rzecznikiem osób potrzebujących. Jako trzeźwy alkoholik daje dzień po dniu osobiste świadectwo, że w każdym momencie życia można się podnieść i rozpocząć nowe życie. Dodaje tym samym osobom pijącym nadzieję i siłę do walki z nałogiem. W służbie na rzecz potrzebujących kieruje się otwartością, prostotą i uczciwością. Pomaga mu w tym wiara w Boga i zawierzenie Sile Wyższej wszystkich spraw. Powtarza on: Zniżam się do poziomu najniższego i razem z nim idę. Moim hasłem jest z Bogiem zawsze do przodu. Od ćwierćwiecza każdy dzień zaczyna od porannej mszy świętej, bo trzeźwe życie dał mu Pan Bóg i jest mu za to wdzięczny.

Uroczystość wręczenia statuetki Nagrody „Ostoi Pokoju” im. Matki Ewy odbędzie się 30 września o 17.00 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu przy ul. Matki Ewy 1.

Łukasz Gajos