Nawigacja

Julia i Jakub. Taki był to rok…

Każdego roku miasta podsumowują wiele danych, również demograficznych. Jak wyglądają nasze? Miniony rok nie przysporzył nam mieszkańców. Bytom nadal się wyludnia.

W minionym roku (do 28 grudnia) zarejestrowano w naszym mieście 1435 urodzeń, podczas gdy w 2015 roku liczba ta wynosiła 1468. Zarejestrowano także 791 ślubów. Jubileusze pożycia małżeńskiego obchodziło prawie 200 par.

Bytom nadal boryka się z ujemnym przyrostem naturalnym. W tym roku zarejestrowaliśmy 1435 urodzeń i 2171 zgonów. Trzeba też dodać, że nie wszystkie dzieci, które urodziły się w Bytomiu zostają jego mieszkańcami. Do naszych szpitali, zwłaszcza do Szpitala Specjalistycznego nr 2 przyjeżdża wiele kobiet z południowej Polski, żeby tu urodzić swoje dzieci. Placówka ta bowiem jest jedną z nielicznych na Śląsku wysokospecjalistycznych placówek naukowo – klinicznych, zapewniających kompleksową opiekę medyczną w zakresie położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej.

Jakie imiona w 2016 r. były najpopularniejsze? Bytomianie nadawali swoim pociechom najczęściej takie imiona jak: Julia, Emilia, Amelia, Lena, Hanna, Jakub, Franciszek, Szymon, Bartosz, Filip.

Warto też przytoczyć dane o ilości zawartych w 2015 r. związków małżeńskich. W minionym roku zarejestrowano w Bytomiu 791 ślubów. W porównaniu do 2015 r. to 90 ślubów więcej.

Zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego od 2015 roku, pary mają możliwość zorganizowania ceremonii zaślubin poza siedzibą urzędu. W tym roku z tej możliwości skorzystały w Bytomiu dwie pary.

W naszym mieście mieszka także 16 osób z trzycyfrowym wiekiem. Wśród bytomian mamy trzech stulatków, cztery osoby, które ukończyły 101 lat, trzech studwulatków oraz cztery osoby, które ukończyły 103. rok życia. Najstarszy mieszkaniec naszego miasta ma 104 lata.

Źródło: bytom.pl