Nawigacja

Jednym głosem

Szesnastu dyrektorów szpitali powołało w czwartek do życia Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Organizacja zrzesza wyłącznie publiczne placówki i będzie umacniać ich pozycję na rynku usług medycznych.

22 września w Jaworznie założono Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, który odtąd będzie działał na rzecz wspólnego dobra pacjentów: Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ZOZ w Kłobucku, Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o., Szpitala Murcki Sp. z o.o., SP ZOZ w Lublińcu, SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach, SP ZOZ w Myszkowie, Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. oraz Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu. Niestety nie znajdujemy na tej liście bytomskiej lecznicy.

Podczas pierwszego posiedzenia Walne Zgromadzenie wybrało Zarząd Związku. Prezesem został dr Józef Kurek, dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, a wiceprezesami: bytomianin Mariusz Wołosz, dyrektor Szpitala nr 2 w Mysłowicach i Władysław Perchaluk, prezes Centrum Zdrowia w Mikołowie.

Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego powstał w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie branży. Nasza praca przełoży się wprost na korzyści Członków, więc liczę na to, że nasze grono powiększy się – mówi dr Józef Kurek, prezes ZSzPWŚ.

Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego został powołany, by poprzez ścisłą współpracę między publicznymi placówkami umacniać ich pozycję na rynku usług medycznych. Ma ona polegać m.in. na: kompleksowej ochronie prawnej członków związku, kształtowaniu wspólnej polityki kadrowej, wspólnych zakupach i polityce zakupowej oraz, przede wszystkim, na wspieraniu i wdrażaniu racjonalnych przekształceń systemowych w ochronie zdrowia poprzez organizację zespołów doradczych i opiniowanie aktów prawnych wraz ze zgłaszaniem własnych wniosków legislacyjnych. Wśród celów statutowych Związku znalazła się także wspólna polityka informacyjna.

A czemu to takie ważne? Stabilność pracy szpitali powiatowych, do których trafia większość  mieszkańców, zapewnia spokój społeczny. Może on zostać zburzony, kiedy szpitale zaczną upadać lub ze względów finansowych ograniczać działalność, na przykład zamykać oddziały.

Jak podkreśla Mariusz Wołosz, wiceprezes ZSzPWŚ, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego będzie również zabiegał o lepsze finanowanie publicznej służby zdrowia, gdyż warto dodać że to właśnie w publicznych, powiatowych szpitalach leczy się ponad 60% pacjenów szpitalnych w naszym województwie natomiast udział w środkach przeznaczanych na szpitalnictwo w naszym regionie to zaledwie 40%.