Nawigacja

Góra Gryca zabytkiem

Śląski wojewódzki konserwator zabytków zadecydował o wpisaniu parku na Górze Gryca w Bytomiu-Miechowicach oraz znajdującej się tam kaplicy do rejestru zabytków. Po Parkach: Miejskim i Ludowym oraz Fazańcu to czwarty bytomski teren zielony, posiadający status zabytku.

Góra Gryca to najwyższe wzniesienie w okolicach Bytomia (317,7 m n.p.m.). Jego nazwa pochodzi od popularnego niegdyś na Górnym Śląsku imienia Grycek, zdrobnienia imienia Grzegorz.

Niegdyś północną stroną wzniesienia biegł zachowany do dziś fragment starej drogi Opole – Bytom – Kraków. Na Górze Gryca w późniejszym czasie wybudowano wapienniki, skąd uzyskiwano wapno wykorzystywane jako nawóz do zakwaszonych miejscowych pól. Inicjatorem ich budowy był pierwszy nowożytny przemysłowiec w historii Miechowic, urodzony we Wrocławiu kupiec Franciszek Aresin. Następnym ważnym momentem w historii Góry Gryca było utworzenie przez właściciela Miechowic, a zarazem posła na Sejm Pruski, Franciszka Wincklera, parku dla robotników. Szlachcic ten, który wystąpił przed Sejmem, z projektem skrócenia czasu pracy z 12 do 8 godzin, doskonale rozumiał potrzeby swoich pracowników i to dla nich w 1850 r. ufundował w tym parku Kaplicę św. Barbary. Kaplica ta zaprojektowana w 1836 r. przez Richarda Lucea, po dziś dzień jest centralnym punktem wzniesienia. Jest ona również najstarszą budowlą sakralną na terenie Miechowic.

Obecnie na Górze Gryca nadal mieści się wybudowany z inicjatywy Wincklera 150 lat wcześniej park, będący wówczas terenem rekreacyjnym odwiedzanym przez okolicznych górników, a który obecnie z roku na rok coraz bardziej podupada.

 

Charakterystycznym elementem wzgórza jest aleja lipowa biegnąca z południa na szczyt wzniesienia z kaplicą św. Barbary

 

Obecnie na południowym stoku wzgórza znajdują się zbiornik wodny z 1925 r. oraz zabudowa magazynowa. Zachodni fragment parku przecięto ulicą Warszawską. Pośrodku urządzono duży plac zabaw. W parku rosną drzewa różnych, również rzadkich, gatunków.

 

Z północnej strony Góry Gryca, wzdłuż ulicy Drobczyka, mieści się osiedle domków jednorodzinnych. Góra Gryca jest również naturalną granicą między dzielnicami Miechowice i Karb.

Starania o wpisanie parku oraz kaplicy św. Barbary do rejestru zabytków rozpoczęły się 2 lata temu. Konserwator zabytków uznał, że historia powstania kaplicy i parku na wzniesieniu, będącego jednym z najstarszych parków publicznych na Górnym Śląsku, jest nierozerwalnie związana z historią Miechowic.

 

pod foto: Kaplica św. Barbary jest centralnym punktem wzniesienia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *