Nawigacja

Edukacja przez twórczość

W 2005 roku, z inicjatywy Aleksandry Drzazgi i Katarzyny Michalskiej, w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, powstały Klasy Aktywności Twórczej. O ich specyfice zdecydowało wprowadzenie przedmiotu Wychowanie do twórczości oraz założenie holistycznego rozwoju ucznia na poziomie gimnazjalnym.

Projekt ten otwiera uczniów na sztukę, kształtuje ich sposób myślenia. Biorą udział w zajęciach, w trakcie których odwiedzają wystawy, chodzą na spektakle, poznają tajniki funkcjonowania mediów. W trakcie warsztatów w szkole odwiedzają ich także artyści. Lista jest bardzo długa, wśród wielu warto wspomnieć warsztaty z Katarzyną Sobańską, współautorką scenografii do obsypanej nagrodami „Idy”, oraz Kacprem Brożkiem, artystą grafikiem. Jesteśmy ukierunkowani przede wszystkim na sztukę współczesną – mówi Katarzyna Michalska. Nasi uczniowie mają wiele okazji na lekcjach, by poznać historię, chcemy umożliwić im śledzenie współczesnych trendów – podkreśla.

Projekt Klas Aktywności Twórczej zyskał ogólnopolską renomę. W 2015 roku zaproszone one zostały na Ogólnopolski Kongres Zarządzania Oświatą we Wrocławiu. Prowadzą również warsztaty w całej Polsce w ramach ministerialnego projektu Bardzo Młoda Kultura.

Niestety, w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Klasy Aktywności Twórczej będą istniały do wygaśnięcia i nie zostaną przywrócone w żadnej innej szkole. Na szczęście w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu znalazły się nauczycielki, które pragną stworzyć własną, zbliżoną do KAT, innowację pedagogiczną, z którymi przez najbliższe dwa lata Aleksandra Drzazga i Katarzyna Michalska będą prawdopodobnie współpracowały. Tak więc jest nadzieja, że w SP nr 5 w Bytomiu już we wrześniu ruszy siódma klasa, oparta na idei edukacji przez sztukę i ku sztuce.

Program klas oparty został na podstawie programowej języka polskiego, stanowiącej punkt wyjścia wszystkich podejmowanych działań, przy jednoczesnym założeniu kształtowania kreatywności ucznia poprzez działanie. Nowa podstawa programowa nakłada na nauczycieli konieczność stwarzania uczniom warunków działań empirycznych – doświadczenia, eksperymenty, działania plenerowe i projekty edukacyjne. W Klasach Aktywności Twórczej wypracowany został system kształtowania i stymulowania rozwoju uczniów poprzez działania aktywizujące. Nauczyciele poszukują wartości w najbliższym środowisku (miasto, województwo) i uczą świadomego odbioru kultury. Poprzez działania twórcze podczas zajęć WDT (4 godziny tygodniowo) oraz popołudniowe zajęcia warsztatowe, kształtuje się kreatywność ucznia, a także uczy się go poczucia możliwości wpływania i kreowania otaczającej rzeczywistości. Uczniowie Klas Aktywności Twórczej na co dzień pracują metodą projektu, działają w grupie, aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych miasta, biorą udział w akcjach i sami je inicjują. Stanowią 75-osobową grupę aktywnej, twórczej i otwartej młodzieży. Każda klasa trzecia kończy pracę w Klasach Aktywności Twórczej Projektem Twórczym, będącym kumulacją indywidualnych postaw ukształtowanych poprzez doświadczenia uczniów i projekcją ich trzyletniego rozwoju . Z inicjatywy autorek projektu w 2010 roku zostało założone Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Aktywnej Twórczo przy Gimnazjum nr 1 im. ks. J. Szafranka.