Nawigacja

Daj energię!

Mieszkańcy Bytomia po raz kolejny mogą przyłączyć się do charytatywnej akcji Honorowy Dawca Energii Fortum. Inicjatywa ma na celu promocję zdrowego trybu życia oraz pomoc potrzebującym poprzez aktywności fizyczne, takie jak: bieganie, jazda na rowerze czy nordic walking.

Udział w akcji jest bezpłatny i wymaga jedynie ściągnięcia prostej aplikacji, zliczającej kilometry przemierzone przez wszystkich użytkowników podczas ich aktywności. Następnie kilometry zostaną przeliczone na energię, której ilość przełoży się na realną pomoc finansową dla lokalnych organizacji. Akcja będzie się odbywała w Bytomiu, Częstochowie, Płocku, Wrocławiu i Zabrzu. Co ważne, do projektu mogą przyłączyć się nie tylko osoby z tych miejscowości. Każdy ma możliwość wzięcia udziału w akcji wybierając miasto, które chce wspierać.

Dzięki akcji Honorowy Dawca Energii Fortum każdy, kto lubi spędzać czas aktywnie, może równocześnie w łatwy sposób wspierać potrzebujących. Jestem przekonany, że po raz kolejny wszystkie miasta pokażą ducha rywalizacji i powalczą o jak najlepszy wynik, a tym samym o realne wsparcie finansowe dla wybranej organizacji, które nasza firma przekaże po zakończeniu obecnej edycji – mówi Jacek Ławrecki, rzecznik prasowy Fortum.

Do końca września 2017 roku, czyli do czasu wyłączenia liczników, kolejne porcje wyprodukowanej energii, liczonej w watogodzinach, są sumowane zarówno dla osób indywidualnych jak i całych miast. Po zakończeniu projektu, Fortum przekaże darowiznę na cele charytatywne każdej z 5 organizacji. Wysokość darowizny uzależniona będzie od miejsca w rankingu miast, czyli ilości energii zebranej przez użytkowników aplikacji wspierających dane miasto. W poprzedniej edycji programu bytomianie pokonali ponad 178 tysięcy kilometrów, co zapewniło im drugie miejsce w ostatecznej klasyfikacji miast.

W tym roku beneficjentem akcji w Bytomiu jest Polski Związek Niewidomych – Koło Ww Bytomiu. Organizacja zrzesza dorosłych i dzieci niepełnosprawne z dysfunkcjami narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym. Głównym celem działalności koła jest objęcie opieką i wsparciem wszystkich osób, które straciły lub tracą wzrok, nauczanie ich samodzielnego funkcjonowania oraz przeciwdziałanie izolacji i poczuciu osamotnienia przez włączenie w aktywny nurt życia społeczno-zawodowego. Pieniądze uzyskane przez organizację w ramach projektu Honorowy Dawca Energii Fortum zostaną przeznaczone na remont świetlicy terapeutycznej.