Nawigacja

Czego nie opowiedzieliśmy

Istnieją historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy i takie, których lepiej byłoby też nigdy nie opowiedzieć. Historie, które sprawiają, że w oczach odbiorców stajemy się wielcy, bądź dramatycznie kurczymy się.

Są chwile, kiedy czujemy potrzebę, aby coś powiedzieć, wyznać, ale opowieść pozostaje uwięziona w gardle oraz pomiędzy słowem zdolnym otworzyć wielkie drzwi a ciszą – oddziela je jedynie niewielka przestrzeń: jak mały kamień na krawędzi urwiska, który z powiewem wiatru lub pod ciężarem motyla, mógłby spaść w przepaść.
Cztery charaktery, cztery osoby „opowiadają” swoje historie: słowami, obrazami, ciałem i ruchem, w ciszy, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Cztery różne osobowości, zbyt blisko siebie, zarówno w przestrzeni fizycznej jak i czasowej, przesiąknięte sobą nawzajem, walczą o uwagę i intymność. Rozdrażnieni, jak na niedzielnym obiedzie rodzinnym, chcą znaleźć historię, której jeszcze nigdy nie opowiedzieli.

18 maja, 19:00, Teatr Tańca i Ruchu Rozbark „Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy” Lubelski Teatr Tańca
Choreografia I reżyseria: Simone Sandroni

Taniec: Beata Mysiak, Anna Żak, Ryszard Kalinowski, Wojciech Kaproń

Lubelski Teatr Tańca prowadzi działalność artystyczną, organizacyjną i edukacyjną w Centrum Kultury w Lublinie od 2001 roku, stale łącząc te formy aktywności. Powstał z inicjatywy Hanny Strzemieckiej, wieloletniego choreografa i dyrektora artystycznego zespołu oraz Anny Żak, Ryszarda Kalinowskiego i Wojciecha Kapronia, liderów Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej, jednego z wiodących zespołów tańca współczesnego w Polsce lat 90-tych. Z czasem do LTT dołączyła Beata Mysiak oraz Anna Kalita i Konrad Kurowski, współtworząc profesjonalny ośrodek tańca współczesnego, zaangażowany w rozliczne przedsięwzięcia i współpracę z instytucjami kulturalnymi w Polsce i zagranicą.
Do najważniejszych przedsięwzięć organizowanych przez Lubelski Teatr Tańca należą: Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca (corocznie od 1997 roku), Letnie Forum Tańca Współczesnego (2003 – 2015), „Myśl w ruchu” (od 2011), Centrum Ruchu (od 2013), Międzynarodowy Dzień Tańca (od 2008). Lubelski Teatr Tańca jest także partnerem europejskiej sieci tańca Aerowaves, a w roku 2014 wraz z Instytutem Muzyki i Tańca współorganizował Polską Platformę Tańca. Istotnym kierunkiem działania jest także dla LTT współpraca w ramach Partnerstwa Wschodniego, którego efektem są dwa duże programy: „Kierunek – wchód, stacja – taniec” (2015) oraz „Terytoria Choreografii – Partnerstwo Wschodnie” (2016). W ostatnich latach LTT rozpoczął proces wspierania polskich twórców tańca udostępniając przestrzenie swojej siedziby Centrum Kultury w Lublinie na rezydencje artystyczne.
Spektakle Lubelskiego Teatru Tańca były prezentowane na wielu festiwalach w Polsce i za granicą. Powstają one zarówno w procesie indywidualnych poszukiwań każdego z członków teatru, jak i we współpracy z wybranymi artystami. Istotna dla tancerzy i choreografów LTT jest ekspresja indywidualności tancerza i kreacja osobnego, charakterystycznego dla każdego performera języka wypowiedzi. Każdy z nich podąża osobną, charakterystyczną dla siebie artystyczną drogą.

 

fot. M. Rukasz