Nawigacja

Bytomski zakład ocalony

Zwolnienia grupowe w spółce Zamet Budowa Maszyn obejmą 120 pracowników; zarząd firmy wycofał się jednak z planów likwidacji zamiejscowego wydziału firmy w Bytomiu.
O planach przeprowadzenia zwolnień grupowych i likwidacji wydziału Zygmunt w Bytomiu zarząd spółki poinformował stronę związkową 27 czerwca. Początkowo redukcja zatrudnienia miała objąć 125 pracowników z obu zakładów spółki.

66 pracowników wydziału Zygmunt w Bytomiu miało być przeniesionych do Tarnowskich Gór, a produkcja w naszym mieście miała zostać wygaszona. Przedstawiciele spółki od początku zapewniali, że zwalniani pracownicy będą objęci szerokim wsparciem w znalezieniu nowych miejsc pracy. Związkowcy zakwestionowali zasadność redukcji zatrudnienia i przystąpili do rozmów z pracodawcą.

15 lipca śląsko-dąbrowska Solidarność poinformowała o zawarciu porozumienia, w którym strona społeczna zaakceptowała zwolnienia, udało się jednak uchronić przed likwidacją bytomski zakład.

W bytomskim wydziale Zygmunt pracę straci 30 pracowników, zachowają ją 62 osoby. 23 pracowników zostanie przeniesionych do zakładu w Tarnowskich Górach. Z kolei w tarnogórskim zakładzie spółki zwolnieniami grupowymi ma zostać objętych maksymalnie 90 pracowników.

Zwolnienia grupowe rozpoczną się prawdopodobnie jeszcze w lipcu.

Spółka Zamet Budowa Maszyn z notowanej na giełdzie grupy Zamet Industry specjalizuje się projektowaniu, budowie i serwisowaniu maszyn dla hutnictwa oraz zakładów przetwórstwa stali i metali nieżelaznych. Ma zakłady w Bytomiu i Tarnowskich Górach. Zatrudnia ponad 350 osób.