Nawigacja

Bytom Północny się przeprowadza

Polskie Linie Kolejowe oficjalnie potwierdziły chęć przeniesienia lokalizacji przystanku kolejowego Bytom Północny w rejon skrzyżowania linii kolejowej nr 131 z ulicą Strzelców Bytomskich. Takie rozwiązanie ma na celu poprawić dostęp mieszkańców miasta nie tylko do kolei, ale także ogólnie do komunikacji miejskiej.


O zmianę lokalizacji apelowały liczne podmioty kolejowe od Kolei Śląskich zaczynając, na wydawnictwach i stowarzyszeniach kolejowych kończąc. Argumenty były dość oczywiste. W dotychczasowym miejscu przystanek stracił sens bytu z racji degradacji najbliższej okolicy i likwidacji zakładów pracy, do których byłaby możliwość dowożenia pasażerów. Dane przedstawione przez KŚ wskazywały jasno, że z przystanku korzysta zaledwie kilkadziesiąt osób miesięcznie.

Ważny był także aspekt bezpieczeństwa. Aktualnie przystanek Bytom Północny mieści się w opuszczonej okolicy, nie tylko nie zachęcającej do korzystania z kolei, ale przebywania tam w ogóle, szczególnie po zmroku. Dlatego jako miejsce nowego funkcjonowania przystanku kolejowego zaproponowano miejsce skrzyżowania linii kolejowej Bytom – Tarnowskie Góry z ulicą Strzelców Bytomskich.

To tam przebiegają wszystkie najważniejsze szlaki autobusowe i tramwajowe, łączące centrum miasta nie tylko z północną częścią miasta, lecz również z Radzionkowem czy Tarnowskimi Górami. To tam jest zdecydowanie większe skupisko mieszkańców, zakładów pracy i instytucji, czyli potencjalnych pasażerów komunikacji miejskiej. Ta lokalizacja to również dogodna oferta dla mieszkańców części wspomnianego Radzionkowa i Piekar Śląskich, gdyż w pobliżu przyszłego funkcjonowania „nowego” Bytomia Północnego zbiegają się granice administracyjne tych trzech miast. Dodajmy, że dystans od obecnego przystanku do proponowanego jego nowego miejsca wynosi około 650 metrów. Dlatego w kwietniu w siedzibie KŚ w Katowicach zorganizowano spotkanie poświęcone inicjatywie, kiedy to spotkały się wszystkie zainteresowane strony z władzami samorządowymi miasta Bytomia włącznie.

By jednak zamierzenia te miały szanse realizacji, oficjalnie o zmianę lokalizacji przystanku musiały wystąpić władze miasta. Magistrat kilkanaście dni po spotkaniu w KŚ zdecydował przyłączyć się do inicjatywy, popierając przeniesienie przystanku w stosownym piśmie wysłanym do Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, który w ramach właściwości miejscowej jest odpowiedzialny za ten fragment linii kolejowej nr 131, na którym „przenosiny” mają się odbyć.

Teraz ruch należał do zarządcy infrastruktury, który dość szybko skorygował swoje plany dotyczące projektów prac w tym rejonie. Kilka dni temu PKP PLK oficjalnie potwierdziły, że przystanek Bytom Północny powstanie w nowym miejscu. Nie wyznaczono jeszcze terminu, obecnie trzeba go zaprojektować, policzyć koszty inwestycji. Niemniej znaczna część środków jest już zapewniona w postaci pieniędzy przeznaczonych na rewitalizację przystanku w dotychczasowym miejscu. Zostaną one po prostu ulokowane w budżecie planowanym na budowę nowego przystanku.

Linię 131 na odcinku Chorzów Batory – Bytom – Tarnowskie Góry – Zduńska Wola Karsznice czeka rewitalizacja i w najbliższych tygodniach powinniśmy poznać ostateczny kształt i zakres planowanych prac. Wtedy też poznamy ramy czasowe wykonania i otworzenia nie tylko nowej „wersji” przystanku Bytom Północny, ale i całej inwestycji, która znacznie usprawni jakość transportu kolejowego na terenie miasta.