Nawigacja

Bronią PEC

Radni opozycji obawiają się obniżenia jakości świadczonych usług, nieremontowania infrastruktury, zwolnień pracowników, ale przede wszystkim wzrostu cen za ciepło dostarczane do mieszkań.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od 43 lat dostarcza ciepło do naszych mieszkań, realizując tym samym podstawowy cel, jaki przed nim postawiono. Ostatnio zmodernizowało wiele ze swojej infrastruktury (ciepłownię, kotłownie i linie przesyłowe), również przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. W chwili obecnej spółkę, będącą w dobrej kondycji finansowej i dysponującej dobrym zapleczem technicznym, prezydent Bartyla deklaruje się… sprzedać oferentowi, który złoży bardzo dobrą ofertę kupna spółki.

Od 5 lat PEC realizuje projekt „Modernizacja sieci cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków”. Opozycyjni radni przygotowali projekt uchwały sprzeciwiającej się sprzedaży lub wydzierżawieniu udziałów przedsiębiorstwa, w której argumentują:

Ewentualne działania zmieniające strukturę właścicielską spółki mogą doprowadzić do konieczności zwrócenia kilkudziesięciu milionów złotych dotacji na ww. projekt.

Henryk Bonk, Andrzej Kostek, Michał Napierała, Joanna Stepień, Michał Staniszewski, Mariusz Wołosz i Michał Bieda uważają, że Rada Miejska winna uznać zamiary prezydenta odnośnie PEC za sprzeczne z interesem Bytomia i bytomian, gdyż nowy właściciel nie będzie miał na względzie potrzeb mieszkańców, tylko zysk. Radni ponadto podkreślają brak publicznej dyskusji o konsekwencjach zamiarów prezydenta. Radna Joanna Stępień ocenia sytuację tak: Bytom ma ambicje, by wrócić do sytuacji z lat poprzednich, gdy wysokość PIT zasilająca budżet była znacznie wyższa. Poza tym szansa na 100 milionów Euro to ostatnia tak duża pomoc dla miasta. Warto więc podjąć ryzyko, by pozyskać wkład własny. Niektórzy dość frywolnie podchodzą do tego zagadnienia, mimo że sytuacja znana jest od czterech lat. Już wówczas należało się zastanowić nad źródłami finansowania. Zwyciężyła filozofia – tyle czasu… jeszcze się coś wymyśli.