Nawigacja

Bartyla do odwołania? Zdecydujemy o tym sami

Jesienią mieszkańcy Bytomia będą mieli szansę podzielić się swoim zdaniem i zadecydować, czy chcą, aby prezydentem miasta wciąż był Damian Bartyla. Decyzja o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Damiana Bartyli przed upływem jego kadencji została podjęta podczas sesji Rada Miasta.

Ogłoszenie referendum jest następstwem nieudzielenia prezydentowi Bartyli absolutorium z wykonania budżetu miasta za ubiegły rok. Wykonanie budżetu negatywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa – to warunek, dający możliwość ogłoszenia referendum w związku z brakiem absolutorium, będącym efektem niewykonania budżetu.

Za uchwałą o referendum głosowało 14 radnych, a 9 było przeciw. 2 radnych było nieobecnych na głosowaniu.

Głównymi argumentami przeciwników obecnego prezydenta Bytomia, oprócz niewykonania budżetu i łamania dyscypliny budżetowej, są m.in. brak odpowiednich działań w sprawie nielegalnych wysypisk śmieci w mieście, nieodpowiednia, ich zdaniem, polityka personalna, domniemana niegospodarność w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym (prezydent podkreśla, że krytyczny raport Deloitte w tej sprawie powstał na jego zlecenie i został przekazany organom ścigania) i groźba utraty prawie 100 mln euro na rewitalizację miasta, ponadto coraz większe zadłużenie miasta, brak sukcesów klubu Polonia Bytom, nieumiejętność pozyskiwania funduszy na inwestycje.

Przedstawiciele rady szacują, że referendum mogłoby odbyć się najdalej na przełomie października i listopada. O terminie głosowania zdecyduje komisarz wyborczy w Katowicach.

Podczas tej samej sesji radni zajęli się też projektem obniżenia wynagrodzenia prezydenta Bytomia, ostatecznie jednak zdecydowali o skierowaniu projektu w tej sprawie do komisji finansów.

W myśl zapisów Ustawy o referendum lokalnym, aby głosowanie było ważne, do urn musi pójść 3/5 osób, które wzięło udział w wyborach prezydenta Bytomia w 2014 roku. Oznacza to, że głosowanie będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział ok. 26 tys. mieszkańców (spośród liczącego ponad 168 tys.) Bytomia. Przy tej frekwencji do odwołania prezydenta wystarczy nieco ponad 13 tys. głosów.

Bartyla urodził się w 1973 r. w Bytomiu. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2002-2010 pracował jako prawnik w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Od 2002 roku był wiceprezesem, a od 2004 r. prezesem Polonii Bytom.

Zapowiadane referendum będzie drugim takim głosowaniem w naszym mieście. Pierwsze odbyło się w 2012 roku, wtedy stanowisko prezydenta stracił Piotr Koj. Wtedy Bartyla został wybrany w przedterminowych wyborach. To on działał na rzecz referendum, w którym odwołano Koja. W wyborach samorządowych jesienią 2014 roku zwyciężył w pierwszej turze, ponownie obejmując stanowisko prezydenta.