Nawigacja

Anioły są wśród nas

To nagroda dla tych, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas innym. Przyznawana jest co roku na początku grudnia, a kandydatów do niej mogą zgłaszać wszyscy, którzy znają kogoś, wyznającego zasadę: „aby żyć, siebie samego trzeba dać”. Bytomski Anioł Wolontariatu przyznawany jest od 2007 roku. To nietypowa nagroda, bowiem trafia do tych, którzy w codziennym życiu oddają swój czas, swoje pieniądze czy swój talent zupełnie bezinteresownie.

Bytomskie Organizacje Pozarządowe ponownie przyznają statuetkę „Bytomski Anioł Wolontariatu”. Konkurs ma wyróżnić najbardziej aktywne osoby lub grupy, które działają nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Bytomia. Jego organizatorami są: Bytomska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Bytomiu oraz Referat Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Do nagrody mogą być nominowane pojedyncze osoby lub grupy osób, które wykonywały swoje działania na zasadzie wolontariatu w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i samorządowe, przedsiębiorstwa, osoby indywidualne, korzystające z pomocy wolontariuszy z potwierdzeniem faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć.
Kandydatów można zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną. Formularz oraz regulamin konkursu jest dostępny w serwisie internetowym organizacji oraz w Biurze Organizacji Pozarządowych przy Rynku 26/5. Termin składania wniosków upływa 21 listopada.

Do tej pory statuetki otrzymali między innymi:
Kazimiera Maźniak – emerytka poświęcająca swój czas najuboższym, założycielka grupy poetyckiej dla dzieci i młodzieży przy Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta.
Stanisław Rosół – członek PCK, honorowy dawca krwi, współorganizator masowych otwartych akcji krwiodawstwa oraz zbiórki darów i pieniędzy na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin ubogich.
Bożena i Antoni Mrycowie – pomagający potrzebującym na terenie Polski i Ukrainy. Marcin Szczepanowski – niepełnosprawny ruchowo i intelektualnie dwudziestolatek, który od dwóch lat wspiera nauczycieli i terapeutów w pracy z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
Brygida Pitas – opiekunka Rady Uczniów i Słuchaczy Zespołu Policealnych Szkół Medycznych, organizatorka wielu akcji, między innymi „Góry grosza” czy „Poduszki dla maluszka”, wspierająca dzieci z domów dziecka oraz kilka bytomskich rodzin.

fot.: bytom.pl