Nawigacja

Abstrakcja da się lubić (?)

Jak powstało pierwsze w pełni świadome dzieło abstrakcyjne? Co oznacza pojęcie abstrakcji gorącej? Co łączy wielkiego impresjonistę Claude’a Moneta z abstrakcjonistami? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań będzie można znaleźć podczas wykładu poświęconego sztuce niefiguratywnej w Muzeum Górnośląskim.

Znamiennym pozostaje fakt, iż nazwiska takie jak Kandinsky, Malewicz, Jackson Pollock są dziś powszechnie znane. Mimo to wciąż istnieje problem percepcji sztuki abstrakcyjnej. Spotkanie jest zatem próbą usystematyzowania wiedzy na ten temat, bowiem – jak to często bywa – znajomość przedmiotu staje się gwarantem lepszego zrozumienia złożoności danego zjawiska.

Data: 22 czerwca 2017 (czwartek), godz. 17.00
Miejsce: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, Centrum Edukacji

fot.: Alfred Lenica, Opis morza: Faktura i Fantastyka, 1965, ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego (fot. Witalis Szołtys)