Wpis dodany Styczeń 2018

Na ratunek najmłodszym

Oddział Noworodków Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu wzbogacił się o nowy sprzęt. To: analizator parametrów równowagi kwasowo – zasadowej, aparat do przezskórnego monitorowania gazów, 11 inkubatorów, 2 respiratory, 6 kardiomonitorów, 4 respiratory do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków, 14 pomp infuzyjnych, aparat USG z kolorowym Dopplerem, aparat do leczenia tlenkiem azotu.

Czytaj dalej…

Góra Gryca zabytkiem

Śląski wojewódzki konserwator zabytków zadecydował o wpisaniu parku na Górze Gryca w Bytomiu-Miechowicach oraz znajdującej się tam kaplicy do rejestru zabytków. Po Parkach: Miejskim i Ludowym oraz Fazańcu to czwarty bytomski teren zielony, posiadający status zabytku.

Czytaj dalej…

Policja dla zwierząt

Bytomscy stróże prawa wspólnie z pracownikami cywilnymi wspomogli darami miechowickie schronisko dla bezdomnych zwierząt. Przez kilka tygodni w bytomskiej komendzie oraz komisariatach zbierali karmę, środki czystości, koce oraz suplementy diety dla chorych zwierząt.

Czytaj dalej…

Wymiana dzieł

Muzeum Górnośląskie i Muzeum Narodowe w Warszawie dokonały czasowej wymiany obrazów. Bytomska placówka wypożyczyła stołecznej dzieło Józefa Brandta „Wesele kozackie”. Obraz jako jedno z najważniejszych płócien znajdzie się na monograficznej wystawie tego malarza zaplanowanej na 2018 r. Do bytomskiego muzeum trafiło, wybrane przez tę placówkę, jedno z najznamienitszych dzieł Aleksandra Gierymskiego „Trumna chłopska” (1894).

Czytaj dalej…

Spotkania z teatrem

Trzy figury, trzy pomniki, trzy legendy zabierają głos. Tego wieczoru w każdym z bohaterów zobaczymy człowieka. W najgorszym sensie tego słowa. Wielcy Inni: pogrążeni w resentymentach, wulgarni, niesprawiedliwi, brutalni, małostkowi. Śmieszni. Wrzuceni w konwencję kabaretu, programowo niepoważni, a zatem bezpieczni, mogą wreszcie przemówić najbardziej „własnym” głosem. Witold Gombrowicz: nieśmiały szowinista zabłyśnie w kiepskim stylu. Jezus Chrystus: przemiły neurotyk opowie o konsekwencjach edypalnego konfliktu z Bogiem Ojcem. Agnieszka Osiecka: upomni się o tożsamość poetki-alkoholiczki, w kraju, gdzie pić wypada wyłącznie poetom.

Czytaj dalej…

X Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny

Opera Śląska zaprasza na X Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny Uczniów Szkół Baletowych organizowany przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. L. Różyckiego w Bytomiu. W dniach 26-28 stycznia bytomska szkoła oraz Opera Śląska goszczą uczniów szkół baletowych z Polski (Gdańsk, Kraków, Poznań i Warszawa) i z zagranicy (Czechy, Słowacja, Ukrainy i Węgry).

Czytaj dalej…

Wildlife Photographer of the Year

Wystawa składa się z 70 zdjęć wybranych z ekspozycji powstałych w wyniku konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year odbywającego się w latach 2002–2016, organizowanego od 1965 roku przez BBC Worldwide i Natural History Museum w Londynie, a od czterech lat wyłącznie przez londyńskie muzeum.

Przez tych 15 lat wszystkie edycje wystawy były prezentowane w Polsce, w tym corocznie w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

Czytaj dalej…