Wpis dodany Lipiec 2016

Test syren alarmowych

1 sierpnia o 17:00 na terenie województwa śląskiego odbędzie się test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Sygnał będzie nadawany nieprzerwanie przez 3 minuty. Test umożliwi jednocześnie upamiętnienie obchodów 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jesteśmy bardzo biedni

„Wspólnota” – pismo samorządu terytorialnego – opublikowała kolejny coroczny ranking bogactwa samorządów opracowany przez prof. Pawła Swianiewicza i Julitę Łukomską. Wskazuje on na znaczące zmniejszenie wydatków na inwestycje w samorządach w roku 2015 w stosunku do roku 2014 r. W zeszłym roku wzrosły za to dochody budżetowe – o około 2,5 proc. Jak te zmiany wpłynęły na poziom zamożności samorządów?

Czytaj dalej…

Do miniarboretum marsz!

Miniarboretum zostało utworzone w 2015 roku w obrębie zabytkowego Parku im. Franciszka Kachla w Bytomiu. Gromadzi kolekcję roślin: drzew, krzewów i bylin. W środku miniarboretum znajduje się oranżeria mieszcząca w sobie rośliny egzotyczne, ze strefy klimatycznej o podobnych wymaganiach cieplnych i wilgotnościowych. Ponad 60% roślin w ogrodzie to bardzo rzadkie gatunki i odmiany pochodzące z różnych stron świata i różnych stref klimatycznych.

Czytaj dalej…

Kosztowne długi

Ile samorządy wydają na obsługę długu? W 2014 r. gmina Wałcz przeznaczyła na ten cel 14 zł, Warszawa –  287,1 mln złotych. Obsługa kosztów zadłużenia obejmuje przede wszystkim: oprocentowanie kredytów i pożyczek, prowizje bankowe oraz koszty emisji obligacji. Z danych Głównego Urzędu Statycznego wynika, że w 2014 r. 47 gmin (1,9 proc.) nie poniosło żądnych kosztów w związku z obsługą długu.  W tej grupie znalazła się m.in. gmina Kleszczów, będąca najbogatszą gminą w Polsce. W niektórych JST były to kwoty wynoszące kilkaset lub kilka tysięcy złotych, czy tak jak w zachodniopomorskiej gminie wiejskiej Wałcz – 13,70 zł.

Czytaj dalej…

Psie kuwety

Najpierw Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu zlikwidował wybiegi dla psów, a kiedy mieszkańcy zaczęli się skarżyć na brak miejsca, w którym można wyprowadzić swojego pupila, postanowił wybudować w kilku punktach w mieście psie toalety.
Powstały już dwie – na placu Hiolskiego oraz Alei Marka Sienickiego, a do końca miesiąca powstanie jeszcze dwadzieścia osiem, m.in. w rejonie ul. Myśliwskiej, ul. Matejki, ul. Strzelców Bytomskich, ul. Technicznej, ul. Kolejowej, pl. Barbary, ul. Felińskiego, ul. Zabrzańskiej.

Czytaj dalej…

Strajk w Polonii

Strajki znamy od dawna. Za czasów komuny były formą wyrażenia protestu wobec sytuacji w kraju. Wtedy zapewne nikt nie pomyślał, że kilkadziesiąt lat będą strajkowali piłkarze. Wspominamy dzisiaj o tej formie wyrażenia swojej dezaprobaty ze względu na strajk w drużynie Polonii Bytom. I nie jest to pierwsze tego typu wydarzenie na Olimpijskiej.

Czytaj dalej…

Bytomski zakład ocalony

Zwolnienia grupowe w spółce Zamet Budowa Maszyn obejmą 120 pracowników; zarząd firmy wycofał się jednak z planów likwidacji zamiejscowego wydziału firmy w Bytomiu.
O planach przeprowadzenia zwolnień grupowych i likwidacji wydziału Zygmunt w Bytomiu zarząd spółki poinformował stronę związkową 27 czerwca. Początkowo redukcja zatrudnienia miała objąć 125 pracowników z obu zakładów spółki.

Czytaj dalej…