Wpis dodany Luty 2016

Jakimi drogami podąża myśl prezydenta?

Nie będzie w tym roku planowej realizacji projektu, którym tak się prezydent Bartyla szczycił, choć nie był jego to pomysł. Mowa o Bytomskiej Centralnej Trasie Północ – Południe. 

Radni na wniosek prezydenta odłożyli w czasie wydatkowanie 800 000 zł z bieżącego na przyszły rok. Uzasadnili to brakiem ostatecznej decyzji środowiskowej powstałym wskutek odwołania Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego oraz opóźnieniem wydania tzw. odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Odwołanie było skutkiem niekompletnej i pobieżnej inwentaryzacji przyrodniczej przedstawionej przez inwestora w raporcie o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko – wyjaśnia Agnieszka Korbel z Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Tak potrzebna tzw. Becetka nie powstanie więc tak szybko, jak zapowiadały władze.

Czytaj dalej…

Bronią PEC

Radni opozycji obawiają się obniżenia jakości świadczonych usług, nieremontowania infrastruktury, zwolnień pracowników, ale przede wszystkim wzrostu cen za ciepło dostarczane do mieszkań.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od 43 lat dostarcza ciepło do naszych mieszkań, realizując tym samym podstawowy cel, jaki przed nim postawiono. Ostatnio zmodernizowało wiele ze swojej infrastruktury (ciepłownię, kotłownie i linie przesyłowe), również przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. W chwili obecnej spółkę, będącą w dobrej kondycji finansowej i dysponującej dobrym zapleczem technicznym, prezydent Bartyla deklaruje się… sprzedać oferentowi, który złoży bardzo dobrą ofertę kupna spółki.

Czytaj dalej…

Muzeum ocalone?

Dopiero pracownicy muzeum uzyskali deklarację dotyczącą jego przyszłości. Ten napis na stuletniej placówce tak prędko więc nie zgaśnie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraziło swoje stanowisko w kwestii łączenia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu z katowickim Muzeum Śląskim. Pracownicy bytomskiej placówki wysłali prośbę do ministerstwa o „powstrzymanie procesu niszczenia” Muzeum Górnośląskiego i otrzymali odpowiedź, podpisaną przez podsekretarza stanu Jarosława Sellina, w której czytamy między innymi: W odniesieniu do przedstawionej przez marszałka koncepcji połączenia MŚ i MG i utworzenia nowego Muzeum Śląskiego z dwoma oddziałami: Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach minister kultury jako współorganizator MŚ

nie przewiduje wyrażenia zgody na połączenie wspomnianych instytucji,

mając na uwadze zachowanie odrębnego charakteru oraz szczególną rolę, jaką pełnią w kształtowaniu świadomości i zachowania tożsamości regionu.

Czytaj dalej…