bartyla

Kto nami rządzi?

W Bytomiu trwa karuzela stanowisk. W Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym, poszerzono zarząd do trzech osób, a nowym prezesem został prezes stowarzyszenia Wspólny Bytom, Kazimierz Bartkowiak. Bożena Mientus, która została radną po rezygnacji z mandatu przez Damiana Bartylę, została zastępcą prezydenta.

Czytaj dalej…

Negatywna opinia RIO

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z dokumentów stanowiących podstawę podjęcia przez radę uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla zarządu. 
Sporządza się je na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Czytaj dalej…

Superbohaterowie są zmęczeni

Nie chcę opowiadać się po żadnej stronie, ani za ani przeciw… Nie przytakuję wszystkim, którzy nas wspierają, bo mam świadomość, że ten temat to pyszna pożywka dla karierowiczów, a i media mają trochę mięska. Nie jestem jednak też w stanie zrozumieć ignorancji i traktowania nas, zlotu, i w ogóle kultury w tym mieście – napisał Mariusz Kałamaga w odpowiedzi na zarzuty pod jego adresem w konsekwencji obrony kultury, w tym Międzygalaktycznego Zlotu Superbohaterów, którego był inicjatorem i współorganizatorem.

Czytaj dalej…

Co z tymi 100 milionami euro?

Bytom przygotował Gminny Program Rewitalizacji (GPR). Niedawno o opóźnieniu w pracach nad tym kluczowym dla unijnych projektów dokumentem mówił marszałek woj. śląskiego. Teraz miasto udostępniło go do zaopiniowania urzędowi marszałkowskiemu i resortowi rozwoju, a ściślej mówiąc udostępniło link, pod którym można pobrać dokument.

Czytaj dalej…

Miasto bez kultury

Bytom powoli staje się kulturalną pustynią. W ubiegłym sezonie Opera Śląska przygotowała jedną (słownie: jedną!) premierę, kalendarz wydarzeń w Bytomskim Centrum Kultury ogranicza się niemal wyłącznie do seansów filmowych, zaś w czasie wakacji czy okresach świątecznych instytucja ta w ogóle zamyka się na potrzeby bytomian, którzy mają przecież właśnie wtedy więcej czasu…

Czytaj dalej…

Utopił Polonię Bytom, teraz topi miasto

Damian Bartyla utopił Polonię Bytom, teraz topi miasto – ostrzegają radni opozycji. W budżecie na rok 2017, przygotowanym przez Damiana Bartylę, brakuje aż 75 milionów. To tzw. dziura budżetowa, którą mają „załatać” obligacje i kolejny kredyt. Niestety to tylko część obrazu katastrofalnej sytuacji finansowej miasta. Damian Bartyla planuje bowiem zadłużenie Bytomia do kwoty ponad 500 milionów złotych! Czytaj dalej…

Umiłowali Bytom

Złote Gody. Niewiarygodne, lecz prawdziwe. Towarzystwo Miłośników Bytomia obchodzi swoje 50 urodziny. Powstało 2 kwietnia 1966 roku, choć, jak przyznał jego prezes prof. dr hab. Jan Drabina, działało już od 1959 roku.

Czytaj dalej…

Palcem po wodzie

Coraz więcej niewiadomych w sprawie naszej sytuacji finansowej. Jedno jest pewne: jest coraz gorsza. W ostatnich latach mamy permanentny deficyt budżetowy. W latach 2014, 2015 i 2016 jest on na poziomie ponad 40 mln złotych. Samych obligacji Damian Bartyla od czasu objęcia władzy w naszym mieście wypuścił już na kwotę przekraczającą 150 mln – grzmią opozycyjni radni.

Czytaj dalej…